info6Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Libuszy na podstawie Zarządzenia Nr 186/2020 z dnia 17.01.2020r. Burmistrza Biecza ogłasza rekrutację do klasy I Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola na rok szkolny 2020/2021 w okresie 02 marca 2020r. do 31 marca 2020r.

Wnioski dotyczące zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego dostępne są w sekretariacie szkoły i u kierownika przedszkola. Jest mozliwość zapisu dziecka telefoniczne (13 4475695) - w takim przypadku wypełnione wnioski dostarczą państwo w terminie późniejszym. Sekretariat czynny codziennie w godzinach od 8 do 13.

Wypełnione zgłoszenie rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego prosimy wypełnić i przekazać do sekretariatu szkoły. Deklaracja do pobrania. 

 

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Thursday the 21st. . Joomla 3.0 Template.