caritas lautatoKonkurs był realizowany w ramach kampanii ekologicznej „Encyklikę Laudato si’ znamy, słowo w czyn zmieniamy”. Kampania została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jej celem jest kształtowanie postaw proekologicznych w zakresie właściwego postępowania z odpadami wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy, dzieci i młodzieży z Gminy Biecz, a także społeczności lokalnej. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na niepokojące zjawisko zanieczyszczenia najbliższego nam środowiska w Gminie Biecz. Konkurs adresowany był do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z gminy Biecz. Warunkiem przystąpienia do konkursu było przygotowanie plakatu związanego z tematem konkursu w formacie A4. Oceny prac dokonała komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu. Komisja uwzględniła następujące kryteria: zawartość merytoryczną, zgodność pracy z tematem konkursu, formę estetyczną pracy, oryginalność i czytelność przekazu treści ekologicznej zawartej w haśle konkursu, wrażenia artystyczne.


Wyróżnieni w konkursie:
Dorota Wilczkiewicz kl. VII ZSP Strzeszyn
Kamila Stępniak kl. VIa ZSP Libusza
Martyna Dykas kl. VIc SP nr 1 Biecz
Karolina Bugajska kl. Vb ZSP Libusza
Martina Czekaj kl. VIIb ZSP Libusza
Krzysztof Kozioł kl. IVa ZSP Libusza
Karol Niziołek kl. VIIb ZSP Libusza
Mateusz Trybek kl. V ZSP Korczyna
Anna Lewandowska kl. VIb ZSP Libusza
Weronika Pabis kl. VIIa ZSP Libusza
Hubert Druciak kl. VII a ZSP Libusza
Zuzanna Wójcikiewicz kl. IV SP nr 2 Biecz
Natalia Słowakiewicz kl. VIb ZSP Libusza
Gratulujemy wyróżnionym uczniom i nauczycielom pod kierunkiem, których uczniowie przygotowali plakaty. Wyróżnione prace zostaną wydane w formie kalendarza na rok 2021. Kalendarz będzie promował segregację odpadów i dbałość o środowisko w naszej gminie. Ponadto wyróżnieni uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe.


Projekt „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych” realizowany przez Caritas Polska, został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Caritas Polska.

 

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Monday the 21st. . Joomla 3.0 Template.