- Statut Szkoły
- Program Wychowawczy
- Program Profilaktyki Problemów Dzieci i Młodzieży
- Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy
- Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego w roku szkolnym 2015-2016
- Regulamin dowożenia uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli obowiązujący na terenie Gminy Biecz w roku szkolnym 2013/14

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Tuesday the 23rd. . Joomla 3.0 Template.