projekt slowacja 2015Zespół Szkolno – Przedszkolny w Libuszy we współpracy z Gminą Biecz oraz słowackim klubem sportowym MHC Bardejov rozpoczął realizację projektu pt. „Piłka ręczna łączy nas – sport alternatywą dla uzależnień”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
Pozyskanie środków finansowych jest wynikiem starań i zabiegów Iwony Rudek – Prezesa UKS Wiertmet, która była pomysłodawcą i inicjatorką wszelkich działań związanych z projektem. Ogrom pracy wykonanej wspólnie ze Stanisławem Majorkiem i Wojciechem Bajorkiem obecnie zaowocowały w postaci otrzymania dofinansowania w kwocie ponad 35 000 euro. Bardzo dużego wsparcia w tym zakresie udzielił Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Libuszy Aleksander Kalisz.


Środki finansowe z projektu bezpośrednio trafią do młodzieży szkolnej w wieku 11 – 15 lat. Zaplanowano zakup sprzętu sportowego, organizację międzynarodowego turnieju piłki ręcznej, obozu sportowego oraz wycieczkę. Innym zadaniem objętym dofinansowaniem jest przeprowadzenie kursokonferencji szkoleniowej dla nauczycieli, instruktorów i trenerów. Wszystkie działania będą odbywać się przy udziale młodzieży i szkoleniowców słowackich.
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Libuszy w aspekcie realizacji projektu ma pełne wsparcie Burmistrza Biecza Mirosława Wędrychowicza. Istotnym jest fakt, że zaplanowane zadania realizowane będą
w obszarze gminy Biecz. Przyczyni się to do ożywienia gospodarczego i turystycznego naszej „małej ojczyzny” oraz stanowić będzie doskonałą jej promocję w środowisku lokalnym i poza nim.

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Wednesday the 27th. . Joomla 3.0 Template.