ksiazki marzeńSzkoła Podstawowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy, jak wszystkie szkoły Gminy Biecz, przystąpiła do programu rządowego „Książki naszych marzeń” realizowanego w roku szkolnym 2015/2016. 

Czytanie, jako umiejętność rozumienia i wykorzystywania tekstów, jest jedną z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w procesie kształcenia. Ważne jest, aby zainteresować ucznia czytaniem już na poziomie szkoły podstawowej. Istotnym więc jest, aby uczeń miał dostęp do książek, które go interesują. Tylko w ten sposób można kształtować u niego nawyk czytania i spowodować, aby sięgało po książki również w dorosłym życiu. Pomocą w doskonaleniu tych procesów jest dobrze wyposażona biblioteka szkolna.


Dnia 26 maja 2015r. uchwałą nr 77/2015 Rady Ministrów przyjęto rządowy program wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży zatytułowany „Książki naszych marzeń”. Celem głównym programu jest rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów i ich indywidualnych zainteresowań poprzez promowanie czytelnictwa oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania. Do celów szczegółowych programu należą m.in. wzbogacenie oferty bibliotek szkolnych o atrakcyjne dla uczniów książki o tematyce bliskiej ich współczesnym doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata i rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz publicznymi bibliotekami pedagogicznymi.
W rezultacie złożonego przez dyrektora naszej szkoły Pan Aleksandra Kalisza oraz Burmistrza Biecza Pana Mirosława Wędrychowicza wniosku – w dniu 7 października 2015r. podpisana została umowa dotycząca udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania „Książki naszych marzeń”. W ramach zawartej umowy Wojewoda Małopolski przekazał organowi prowadzącemu środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa, a organ prowadzący szkoły zapewnił szkołom wkład własny w realizację zadania.
Nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe wysokości 2712,50 zł, z czego 2 170 zł pochodzi z dotacji MEN, a 542,50 z zapewnionych przez organ prowadzący środków własnych.
KSIĄŻKI ZOSTAŁY JUŻ ZAKUPIONE. Są wśród nich dalsze części „Magicznego drzewa” Andrzeja Maleszki, trzy tomy „Koalicji szpiegów” Agnieszki Stelmaszczyk oraz tej samej autorki dalsze części „Kronik Archeo”, kolejne tomy powieści „Sposobu na Elfa” Marcina Pałasza, trzy tomowa powieść „Dziewczynka z szóstego księżyca” Moony Witcher, brakujące tomy „Dziennika cwaniaczka” Jeffa Kinney’a, cztery części wesołej powieści Pawła Beręsewicza „Co tam u Ciumków?”,a dla najmłodszych osiem książeczek z serii „Samochodzik Franek” i wiele innych bajek. Bo za przyznaną nam kwotę 2712,50 udało nam się kupić aż 151 książek. Trzeba je jeszcze wprowadzić na stan biblioteki i obłożyć. Niedługo będzie można je wypożyczać.

Nauczyciel–bibliotekarz ZSP w Libuszy
Mariola Mrozek

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Wednesday the 24th. . Joomla 3.0 Template.