rada mlodziezowa 2016W październiku 2015 roku Uchwałą Nr XII/147/2015 Rady Miejskiej w Bieczu powołana została Młodzieżowa Rada Miejska. Radnymi Młodzieżowej Rady Miasta zostali wybrani:
1. Zespół Szkół Nr 1 w Bieczu:
Bartłomiej Żegleń – klasa II Gimnazjum
Jakub Karp – klasa II Gimnazjum

2. Zespól Szkół Nr 2 w Bieczu:
Martyna Łaś – klasa I Gimnazjum
Emilia Korzeniec – klasa II Gimnazjum

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy:
Aleksandra Przybyłowicz – klasa IIb Gimnazjum
Urszula Wojna – klasa IIb Gimnazjum


4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzeszynie:
Wojciech Gurgul – klasa III Gimnazjum
Paweł Iżykiewicz – klasa II Gimnazjum

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Binarowej:
Karolina Augustowska – klasa II Gimnazjum
Izabela Niziołek – klasa II Gimnazjum

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rożnowicach:
Michał Guzik – klasa III Gimnazjum
Dominik Młynarczyk – klasa III Gimnazjum


7. Zespół Szkół Zawodowych w Bieczu:
Przemysław Markowicz – klasa II TPS/TI
Beata Wałęga – klasa I THZ

8. Liceum Ogólnokształcące w Bieczu:
Adrian Wójcik – klasa I
Marcin Polak – klasa I

W poniedziałek 7 marca w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Bieczu spotkali się uczniowie, którzy będą reprezentować swoje szkoły w czasie trwania pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej. Podczas sesji zapadły pierwsze ważne decyzje. Młodzi radni nie tylko przyjęli zaświadczenia o wyborze oraz serdeczne gratulacje przekazane przez p.Mirosława Wędrychowicza, Burmistrza Biecza, ale także wybrali ze swojego grona prezydium oraz członków komisji rewizyjnej. Pierwszym punktem spotkania było wręczenie przez Burmistrza Mirosława Wędrychowicza zaświadczeń o wyborze oraz krótkie przemówienie obecnych osób. Gratulacje młodym radnym przekazał także p.Grzegorz Nosal, przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu. Po tych słowach rozpoczęła się główna część pierwszej sesji. Każdy z nowych radnych złożył przyrzeczenie "Ślubuję uroczyście godnie, rzetelnie i uczciwie sprawować obowiązki członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bieczu, mając na względzie dobro mojej gminy". Każdorazowe wypowiedzenie słów "ślubuję" było równoznaczne z objęciem mandatu radnego.
Kolejnym punktem programu był wybór przewodniczącego rady. Na to stanowisko zgłosiło się 6 kandydatów. W tajnym głosowaniu młodzi zadecydowali, że tę funkcję powierzą Emilii Korzeniec z Zespołu Szkół Nr 2 w Bieczu. Była to pierwsza wiążąca decyzja młodej rady. Kolejnymi punktami programu był wybór zastępców, którymi zostali Adrian Wójcik z LO w Bieczu i Paweł Iżykiewicz z ZSP w Strzeszynie, oraz sekretarza, którym został Bartłomiej Żegleń z Zespołu Szkół Nr 1 w Bieczu. Przedostatnim punktem programu pierwszej sesji było powołanie czteroosobowej komisji rewizyjnej, w składzie: Izabela Niziołek, Karolina Augustowska, Przemysław Markowicz, Dominik Młynarczyk.
Młodzieżowa Rada Miejska liczy 16 osób i składa się z przedstawicieli wszystkich szkół, funkcjonujących na terenie gminy Biecz. Celem działania rady jest promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie gminy, podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców gminy, a także organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym. Młodzi radni zajmą także swoje stanowiska w sprawach działań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym. Nad całością prac czuwa koordynator Rady Młodzieży p.Jerzy Mikos.

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Saturday the 6th. . Joomla 3.0 Template.