ratujemy 2016Uczniowie klasy III b szkoły podstawowej wzięli udział w Projekcie Edukacyjnym pod nazwą „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Głównym założeniem programu jest przygotowanie uczniów do wykonywania prostych czynności ratowniczych oraz właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia. Kilkugodzinne zajęcia prowadzone były przez p. A. Dykas, która otrzymała certyfikat ukończenia kursu „Ratujemy i uczymy ratować" zorganizowanego przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Podczas prowadzonych zajęć dzieci poznały schemat postępowania ratowniczego. Zajęcia miały charakter ćwiczeniowy. Uczniowie utrwalili sobie numery telefonów ratunkowych oraz zapoznali się z procedurą zgłaszania wypadku i wzywania fachowej pomocy. W praktyczny sposób sprawdzali, czy osoba poszkodowana jest przytomna, czy oddycha, układali ją w pozycji bocznej ustalonej i wykonywali na fantomie resuscytację krążeniowo – oddechową.


Na zakończenie uczestnicy zajęć zdawali mini - egzamin, który polegał na wypełnieniu przygotowanych testów. Pozytywny wynik egzaminu upoważniał do otrzymania symbolicznego Certyfikatu Ukończenia Kursu Pierwszej Pomocy.
Wyróżnieniem dla przeszkolonych dzieci będą również hologramy wklejone na świadectwie szkolnym.

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Monday the 1st. . Joomla 3.0 Template.