wolontariat 2016

Zapisy u p.Sabiny Król oraz p.Justyny Rutany. Zapraszamy chętnych z klas I-III Gimnazjum.


Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.
Okres nauki w szkole wydaje się być najwłaściwszy do kreowania postaw altruistycznych. Młodych ludzi cechuje bowiem poczucie wspólnoty. Są oni skłonni akceptować te same normy i zasady, wykazywać otwartość i ciekawość świata. Wolontariat odciska swoje dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach życia, jest jedyną w swoim rodzaju formą kształcenia.

Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy i działać we wszelkiej dziedzinie życia społecznego; tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Klub Wolontariusza jest inicjatywą skierowaną do uczniów naszej szkoły, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne i ewangelizacyjne.

Cele i sposoby działania

Celem wolontariatu jest zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym.

Rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.

Działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska naturalnego.

Wypracowanie systemu włączania młodzieży do bezinteresownych działań, wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy.

Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

Promocja idei wolontariatu w szkole.

Korzyści dla uczniów działających w Szkolnym Klubie Wolontariatu

Nowa, atrakcyjna forma spędzenia czasu.

Okazja do rozwoju swojej osobowości, poznawania siebie, swoich słabych i mocnych stron w trudnych sytuacjach.

Możliwość kształtowania różnorodnych umiejętności związanych z realizacją powierzonych zadań.

Okazja do podniesienia poczucia kompetencji i samooceny oraz sprawdzenia siebie w różnorodnych rolach i sytuacjach życiowych.

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Thursday the 20th. . Joomla 3.0 Template.