asyz 201628 listopada 2016r. wspólnie z p.Sabiną Król wybraliśmy się do Krakowa, aby wziąć udział w warsztatach i wystawie w Starej Synagodze. Wystawa wpisuje się w cykl działań, które podejmujemy w ramach projektu "Młody Asyż- Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju". Organizatorem projektu jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, a honorowy patronat nad programem objęło Kuratorium Oświaty w Krakowie.  Program edukacyjny "Młody Asyż- Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju" jest integracyjną częścią wieloletniego projektu cyklicznego "Oblicza dialogu". Adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych jako wieloletnie działanie edukacyjno – wychowawcze. Najważniejszymi założeniami  projektu są: pobudzanie inicjatyw wychowawczych w szkołach, promowanie wśród młodzieży wartości uniwersalnych, promocja wśród ludzi młodych działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, a także upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez uczestników projektu.

Tematem wystawy Byliśmy, jesteśmy, będziemy-  społeczność żydowska Krakowa po 1945r. są losy krakowskich Żydów w ciągu ostatnich 70 lat. Tytuł wystawy

z jednej  strony odnosi się do losów ludności żydowskiej skupionej wokół tradycyjnej instytucji, jaką była i jest gmina wyznaniowa, z drugiej zaś do osób nie pozostających 

z nią w żadnym związku. Wskazuje na nieprzerwaną linię życia narodu żydowskiego, pomimo katastrofalnych skutków Holokaustu i II wojny światowej. Dla tych, którzy przeżyli, Kraków

i Polska stały się cmentarzem całego narodu. Z tego powodu wyruszali na Bliski Wschód, aby pracą i walką budować wyśnioną przez dziesiątki pokoleń narodową siedzibę – Państwo Izrael. Ci, którzy zdecydowali się zostać, musieli sprostać wyzwaniom nowej, niełatwej rzeczywistości, kreowanej przez system narzucony przez ZSRR.

 

Celem naszej wyprawy było poznanie zupełnie nieznanych nam zagadnień, jakimi są: życie ludności żydowskiej w Krakowie i Polsce po tragedii Holokaustu, jej przystosowanie się do nowej sytuacji społeczno–politycznej, kolejne fazy emigracji, marazm życia społeczno–religijnego, aż w końcu jego odrodzenie w ostatnich dwóch dekadach.

 

Uczennice klasy IIIB Gimnazjum uczestniczące w projekcie:

Katarzyna Kosiba

Izabela Szkaradek

Aleksandra Przybyłowicz

Urszula Wojna

Katarzyna Rządca

Kinga Maszewska

Natalia Czech

 

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Saturday the 27th. . Joomla 3.0 Template.