dorzecze 201614.12.2016 r. w Jasielskim Domu Kultury odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród w pierwszej edycji konkursu fotograficznego „Fauna i flora” organizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. W ramach konkursu wpłynęło łącznie 50 prac z 47 szkół.

Laureatką konkursu w kategorii Szkół Podstawowych - klasy IV-VI została uczennica klasy 4 - Milena Kalisz z Zespółu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy, zajmując III miejsce. Finalistami konkursu zostali:
- Katarzyna Kosiba - uczennica klasy III gimnazjum - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Libuszy (opiekun p. Łukasz Stelmach),
- Wojciech Kaleta - uczeń klasy V Szkoły Podstawowej w Rożnowicach (opiekun p. Joanna Alibożek),
- Julia Kosiba - uczennica klasy V Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Korczynie (opiekun p. Barbara Wilk),
- Nina Lignar - uczennica klasy III gimnazjum - Zespół Szkół nr 1 w Bieczu (opiekun p. Monika Stygar),


Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich z terenu 22 gmin należących do Związku, a jego nadrzędnym celem było zachęcenie dzieci i młodzieży do zainteresowania się środowiskiem przyrodniczym rzeki Wisłoki i jej dopływów i zaprezentowania na fotografiach fauny i flory tego obszaru, ciekawych miejsc przyrodniczych z terenu Gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Projekt przyczyni się do kształtowania postaw proekologicznych, promowania i rozwijania zainteresowań przyrodniczych, poszerzenia wiedzy przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży, promowania aktywnego poznawania gatunków roślin i zwierząt, rozwijania artystycznego spojrzenia na otaczającą przyrodę, popularyzacji wiedzy o Związku.
Konkurs fotograficzny był jednym z elementów działań podejmowanych przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach edukacji ekologicznej najmłodszych mieszkańców obszaru na którym rozciąga się Związek.

Źródło: www.wisłoka.pl

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Saturday the 27th. . Joomla 3.0 Template.