info2Zespół Szkolno – Przedszkolny w Libuszy prowadzi nabór na rok szkolny 2017/2018 do klasy V szkoły podstawowej o profilu sportowym z ukierunkowaniem: dziewczęta – taniec, chłopcy – piłka ręczna

Nauka w oddziale sportowym umożliwia uczniom:
• zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do kontynuowania nauki na kolejnym poziomie kształcenia;
• bardzo dobre przygotowanie do egzaminu kończącego naukę w szkole podstawowej;
• opiekę doskonale wykształconej i merytorycznie przygotowanej do pracy z młodzieżą kadry pedagogicznej(większość to nauczyciele dyplomowani);
• rozwój talentu sportowego pod okiem wykwalifikowanych trenerów, instruktorów, nauczycieli wychowania fizycznego,
• udział w obozach krajowych i zagranicznych,
• udział w zawodach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym,
• monitorowanie stanu zdrowia dziecka przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej,
• konsultacje fizjoterapeutyczne,
• cykliczne zajęcia na pływalni,
• realizację zainteresowań poprzez udział w zajęciach naukowych, muzycznych, sportowych, turystycznych, wolontariatu;

Drogi rodzicu! Zapisz swoje dziecko do oddziału sportowego. Dlaczego warto? Ponieważ aktywność fizyczna
w dzieciństwie i młodości jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju fizycznego, motorycznego, psychicznego i społecznego człowieka oraz dla zapobiegania zaburzeniom rozwoju i zdrowia, zwłaszcza otyłości i zaburzeniom układu ruchu. Odpowiedni poziom aktywności fizycznej w pierwszych dekadach życia zwiększa szansę na kontynuowanie jej w okresie dorosłości. Sprzyja to wydłużeniu okresu życia w zdrowiu, opóźnieniu procesów starzenia oraz zmniejszeniu ryzyka przedwczesnego rozwoju chorób przewlekłych i niepełnosprawności.
Wyniki badań aktywności fizycznej dzieci i młodzieży realizowane przez Instytut Matki i Dziecka wykazują, że większość dzieci i młodzieży nie spełnia zaleceń WHO dot. minimalnego poziomu aktywności fizycznej – zalecany poziom
aktywności fizycznej (co najmniej 60 minut aktywności ruchowej dziennie od wysiłku umiarkowanego do intensywnego,
w tym zajęcia wychowania fizycznego w szkole) osiągało tylko 24,2% młodzieży w wieku 11-15 lat (29,8% chłopców, 18,6% dziewcząt).
Nauka w oddziale sportowym przyczyni się do budowy kapitału społecznego, tworząc propozycje aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy zajęć sportowych nabywają wiele kluczowych dla ich rozwoju kompetencji, takich jak umiejętność pracy w grupie, wytrwałość czy pracowitość. Zwiększona dostępność oferty sportowej może przyczynić się również do ograniczenia niekorzystnych zjawisk społecznych (agresja, przemoc itd.).
Ponadto, w dobie Internetu, multimediów, „fast-foodow, chipsów i coca – coli” aktywność fizyczna urasta do rangi priorytetu realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki stanowiącego gwarancję poprawy stanu zdrowia społeczeństwa
w zakresie zmniejszenia ilości osób z nadwagą, otyłością oraz wadami postawy ciała.
Taniec jest mową ciała, który w połączeniu z muzyką tworzy fenomenalne zjawisko.
Korzyści wynikające z uczęszczania na zajęcia taneczne:
- Wyrabianie u dzieci cech takich jak: wytrwałość, pracowitość, siła woli, odpowiedzialność, odporność na stres;
- Kształtowanie sprawności fizycznej,
- Kształtowanie prawidłowej sylwetki, zwiększenie zakresu ruchu w stawach;
- Korygowanie wad postawy;
- Kształtowanie nawyków prozdrowotnych;
- Kształtowanie pamięci ruchowej, koncentracji i zdolności koordynacyjnych;
- Utanecznienie i umuzykalnienie, rozwijanie wyobraźni ruchowej, świadomości ciała;
- Reprezentowanie szkoły, miejscowości, gminy w Przeglądach Tanecznych, wydarzeniach i pokazach artystycznych
i tanecznych.
Szkoła Podstawowa w Libuszy, dzięki wieloletnim sukcesom sportowym dzieci i młodzieży, została zaproszona (jako jedna
z trzech szkół województwa małopolskiego) do udziału w ogólnopolskim programie Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Związku Piłki Ręcznej pod nazwą: OSPR – Ośrodki Szkolenia Piłki Ręcznej. Przystąpienie do programu wiąże się z dużymi profitami dla młodzieży, między innymi: udział w zgrupowaniach i konsultacjach wojewódzkich i ogólnopolskich, wyposażenie
w sprzęt sportowy, wymianę międzynarodową z młodzieżą państw UE, stwarzanie możliwości realizacji „kariery dwutorowej” – najpierw nauka, w drugiej kolejności sport, udział w akcjach szkoleniowych z reprezentantami Polski w piłce ręcznej i inne.
Nauka w oddziale sportowym daje pewność dobrze zdanego egzaminu końcowego i osiągnięcia sukcesu w dalszym kształceniu na wyższym poziomie edukacyjnym, a dla jednostek wybitnie uzdolnionych kontynuację kształcenia w Liceum Sportowym bądź Szkole Mistrzostwa Sportowego. Stąd też serdecznie zapraszamy i zachęcamy uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu gorlickiego do zainteresowania się tą atrakcyjną propozycją Szkoły Podstawowej w Libuszy.

Ostatnie sukcesy uczniów i absolwentów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Libuszy:
Piłka ręczna
Uczniowie klasa IV SP (przymierzani do oddziału sportowego):
I miejsce – Mistrzostwa Małopolski – Weekendy z piłką ręczną (październik 2016)
I miejsce – Wojewódzki Noworoczny Turniej Piłki Ręcznej w Kopalni Soli (styczeń 2017)
II miejsce – Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej „Bardejov Handball Cup 2017” (Słowacja, luty 2017)
Uczniowie klasa II, I Gimnazjum:
I miejsce – Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej „Sarius Cup 2016” (Słowacja, Preszów, wrzesień 2016)
II miejsce – (Wicemistrzostwo Małopolski i awans na Mistrzostwa Polski) – Małopolska Liga Piłki Ręcznej (październik 2016 – kwiecień 2017)
II miejsce – Ogólnopolski Memoriał Jarka Tkaczyka (Kielce, październik 2016)
III miejsce – Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Burmistrza Biecza (Biecz, kwiecień 2016)
W maju 2017 uczniowie wezmą udział w ćwierćfinale Mistrzostw Polski, które odbędą się w Puławach (woj. lubelskie)
Absolwenci ZSP w Libuszy – uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Bieczu
II miejsce – Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej „Sarius Cup 2016” (Słowacja, Preszów, wrzesień 2016),
III miejsce – Małopolska Licealiada Młodzieży w Piłce Ręcznej (Łącko, kwiecień 2017)
III miejsce – Małopolska Liga Piłki Ręcznej
Obecnie zawodnicy z sukcesami startują w rozgrywkach III Ligi Piłki Ręcznej

Taniec
I miejsce w kategorii Duet „Andrzejkowe Spotkania Taneczne” (Jasło 2016)
I miejsce w kategorii Duet - Przegląd taneczny „Taneczne Talenty” (Świerzowa Polska 2017)
I miejsce w kategorii Cheerleaders - Przegląd taneczny „Taneczne Talenty” (Świerzowa Polska 2017)
I miejsce dla zespołu „Impuls” - Przegląd taneczny „Taneczne Talenty” (Świerzowa Polska 2017)

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Sunday the 31st. . Joomla 3.0 Template.