postaw na slonce 2017W dniu 9 maja 2017r. w Domu Strażaka w Libuszy odbyła się konferencja dla społeczności lokalnej podsumowująca działania uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Libuszy biorących udział w projekcie naukowo – badawczym „Postaw na słońce” realizowanym pod kierunkiem nauczycieli w ramach konkursu ogłoszonego przez BOŚ.
W projekcie uczniowie zapoznali się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii, wykonali projekty instalacji fotowoltaicznych dla swoich domów rodzinnych. Przygotowali film na temat: „Słońce wielka elektrownia”, odbyli także wycieczkę do ciepłowni opalanej biomasą dostarczającej ciepło do Specjalistycznego Szpitala Powiatowego im. H. Klimontowicza w Gorlicach gdzie mieli możliwość obserwacji ogniw i paneli na dachu szpitala.

Uczestnicy projektu zorganizowali w Libuszy happening z okazji Dnia Ziemi na temat Odnawialnych Źródeł Energii oraz uczestniczyli w warsztatach ekologicznych w Bibliotece Pedagogicznej w Gorlicach.
W w/w konferencji udział wzięli eksperci: dyr. administracyjno – ekonomiczny Szpitala w Gorlicach Pan mgr inż. Józef Biernat, który przedstawił praktyczne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na przykładzie gorlickiego szpitala oraz dyrektor oddziału nowosądeckiego BOŚ Pani mgr Kinga Schiller, która przedstawiła stronę ekonomiczną instalacji z Odnawialnych Źródeł Energii. Burmistrz Biecza Pan mgr Mirosław Wędrychowicz przedstawił działania władz samorządowych mające na celu wykorzystanie dostępnych programów do zmian na terenie Gminy Biecz związanych z jak największym udziałem w pozyskiwaniu energii odnawialnej.
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Libuszy Pan mgr Aleksander Kalisz podziękował społeczności lokalnej za udział w konferencji oraz wyraził życzenie by działania uczniów i nauczycieli przekonały jak najwięcej osób do skorzystania z energii odnawialnej i zastosowania jej w swoim domu.

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Tuesday the 2nd. . Joomla 3.0 Template.