oblicza 2017Z radością i dumą informujemy, że nasza szkoła została liderem projektu i zdobyła Certyfikat „Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju". Gimnazjum w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Libuszy znalazło się wśród dziesięciu nagrodzonych szkół w Polsce za wzorową realizację programu. 6 czerwca w Auli św. Jana Pawła II w Łagiewnikach odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji projektu "Oblicza Dialogu". Reprezentacja naszej szkoły pod opieką koordynatora projektu Pani Sabiny Król odebrała certyfikat oraz nagrody rzeczowe. Warto dodać, że „Oblicza dialogu" są projektem, w którym nasi uczniowie wzięli udział po raz pierwszy. Do tegorocznej edycji przystąpiło blisko 1000 uczniów z Małopolski, a także z Wilna, Katowic, Bielska - Białej, Częstochowy, Bydgoszczy i Torunia. Projekt dotarł do 8 tysięcy bezpośrednich odbiorców. Patronat honorowy objęli: Kuratorium Oświaty w Krakowie, Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Radio Plus, Portal Franciszkanska3.pl.

W ramach programu uczniowie pod opieką nauczycieli – koordynatorów redagowali własne strony internetowe, na których prezentowali materiały tekstowe, filmowe i fotograficzne zgromadzone w związku z główną tematyką. Projekt w całości nakierowany był na działania na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. Realizacja projektu przyczyniła się do pobudzania inicjatyw wychowawczych w szkole, promowania wśród młodzieży wartości uniwersalnych, a także umożliwiła upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez uczestników projektu.
Mottem naszych działań uczyniliśmy myśl Jana Pawła II: „Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy pielgrzymów pokoju, świadków powszechnej solidarności, potrafiących zapomnieć o własnym interesie indywidualnym i grupowym, o własnym życiu. Nie może być pokoju we wspólnym domu tego świata, jeśli chociaż jeden z narodów, nawet ten najmniejszy, zostanie zapomniany czy wręcz wykluczony".
I gdy w dniu odbioru certyfikatu dziennikarz zapytał nas: "Czy było warto?", odpowiedź brzmiała zdecydowanie twierdząco. Powodów do zadowolenia mamy kilka: poszerzyliśmy wiedzę, spędziliśmy miło, mądrze i atrakcyjnie czas, zintegrowaliśmy się podczas wspólnych wyjść i wyjazdów, a budowane poza szkołą relacje stały się bardziej trwałe.

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Tuesday the 26th. . Joomla 3.0 Template.