kart row 201731 maja oraz 7 czerwca 2017 r. dla uczniów klas czwartych został przeprowadzony egzamin na kartę rowerową. Aby dzieci mogły bezpiecznie poruszać się po drodze muszą nabyć odpowiednią wiedzę i umiejętności, co poświadczane jest wydaniem karty rowerowej. Uczniowie klas czwartych szkół podstawowych (po osiągnięciu wieku 10 lat) mogą ubiegać się o to pierwsze w życiu "prawo jazdy". Posiadacz karty rowerowej staje się pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego.

Sprawdzenia kwalifikacji osób ubiegających się o kartę rowerową dokonuje się w szkole. Zajmuje się tym nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego. Sprawdzana jest wiedza teoretyczna dotycząca przepisów ruchu drogowego (w naszej szkole uczeń rozwiązuje test i odpowiada w nim na 24 pytania) oraz umiejętności praktyczne (umiejętność jazdy na rowerze, wykonywania i sygnalizowania menewrów drogowych). Po zdanym egzaminie kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły.

Gratulujemy wszystkim, którzy zdali i życzymy bezpiecznej drogi!

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Tuesday the 25th. . Joomla 3.0 Template.