zielona przystan 2017,,Zielona przystań"- to nazwa ogrodu utworzonego za budynkiem szkoły i połączonego z placem zabaw dla dzieci w ramach projektu realizowanego przez Urząd Miasta w Bieczu. Realizacja tego zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu w kwocie 5 tysięcy zł. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Główne cele jakie przyświecały stworzeniu takiego ,,zielonego zaplecza" było: poprawienie estetyki wizerunku zewnętrznego placówki, kształtowanie wrażliwości u dzieci i młodzieży na piękno najbliższego otoczenia, powstanie dodatkowej ,,fabryki tlenu" oraz powstanie miejsca na potrzeby prowadzenia edukacji ekologicznej i przyrodniczej. Po opracowaniu projektu ogrodu, firma pani architekt krajobrazu Agnieszki Kopczackiej z Gorlic dostarczyła odpowiednich roślin oraz niezbędnych narzędzi i materiałów ogrodniczych łącznie z 2 koszami na śmieci.

Nasadzeń dokonano 13 maja bieżącego roku. Natomiast w lipcu firma ,,Mardrew" z Korczyny przywiozła przewidziane w projekcie 4 ławki. Wszystkie prace inwestycyjne z końcem minionego roku szkolnego2016/2017 zostały w pełni i pomyślnie zrealizowane i zakończone. Wyrażam nadzieję, iż ogród będzie miejscem wypoczynku, rekreacji dzieci i młodzieży z naszej placówki, przyczyni się do zaszczepiania miłości do roślin, czerpania radości i poszanowania przyrody, jak również kształtowania odpowiednich postaw i świadomości ekologicznej. W tym miejscu pragnę również serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania ogrodu, za poświęcony czas, zaangażowanie i miłą współpracę.

J. Zięba

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Monday the 1st. . Joomla 3.0 Template.