info2SAMORZĄD UCZNIOWSKI OGŁASZA KONKURS NA  „NAJPIĘKNIEJSZY LAMPION Z DYNI”

Rozdział I
Organizatorzy
1. Organizatorem Konkursu jest Samorząd Uczniowski ZSP w Libuszy.

Rozdział II
Przedmiot Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie:
a) „Najpiękniejszego lampionu z dyni”.

Rozdział III
Komisja Konkursowa
1. Wyboru dokonuje Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Dyrekcji szkoły, nauczycieli oraz przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego.
2. Komisja Konkursowa czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu i wybiera jego laureatów.
3. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

Rozdział IV
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów ZSP w Libuszy.
3. Komisja Konkursowa podczas oceny poszczególnych lampionów będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
a) prezentację ogólną, estetykę i staranność,
b) kolorystykę,
c) pomysłowość i oryginalność.
4. Termin składania lampionów mija 09 listopada.

Rozdział V
Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Laureat pierwszego miejsca otrzyma nagrodę rzeczową, laureaci drugiego i trzeciego miejsca słodkie upominki.
2. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 10 listopada 2017r.,

Zapraszamy do wzięcia udziału i życzymy powodzenia!

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Saturday the 27th. . Joomla 3.0 Template.