samorzad 2017Aby przybliżyć uczniom zasady demokratycznych wyborów w dniu 09 października 2017r. zorganizowane zostały w naszej szkole powszechne wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Przedsięwzięcie powstało przy udziale uczniów klasy drugiej gimnazjum, którzy pełnili zadania komisji wyborczej oraz zajęli się przygotowaniem klasy na wzór lokalu wyborczego. Prawa wyborcze przysługiwały wszystkim uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum. Najciekawszy dla uczniów był moment oddawania głosów na specjalnie przygotowanych kartach do głosowania, które komisja regulaminowa wydawała po złożeniu podpisu na liście i okazaniu legitymacji szkolnej. Głosy wrzucane do prawdziwej urny wyborczej zostały szczegółowo przeliczone i sporządzono protokół.


Największą liczbę głosów i tym samym stanowisko przewodniczącej otrzymała Daria Przybyłowicz uczennica klasy IIIB, drugie miejsce i tytuł zastępcy przewodniczącej przypadł uczennicy klasy IIIA Grecie Madej. Funkcję sekretarza pełnić będą Jagoda Apola z klasy IIIA i Paulina Zabawa uczennica klasy IIB.
Akcja ta pozwoliła zrealizować jeden z ważniejszych celów działalności tej organizacji uczniowskiej, a mianowicie rozwijanie samorządności czyli umiejętności decydowania, w tym przypadku o wyborze osób odpowiedzialnych za organizowanie aktywności i czasu wolnego wszystkich uczniów. Efektem tej akcji było przybliżenie uczniom zasad demokratycznych wyborów. Działania, przeprowadzone z dużym zaangażowaniem członków SU, były elementem wychowania obywatelskiego, a poznanie procedury wyborczej miało na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w demokratycznym społeczeństwie.

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Saturday the 27th. . Joomla 3.0 Template.