pasowanie 201725 X 2017 r. w sali Domu Strażaka w obecności zaproszonych gości: rodziców, dyrekcji szkoły, nauczycieli, uczniów klas I-III odbyło się Uroczyste Pasowanie na Ucznia, do którego przystąpiło 34 dzieci z klas Ia i Ib. Część artystyczną oraz dekorację przygotowały wychowawczynie klas pierwszych p.M. Świerz oraz p.M.Przybyło-Furmanek. Pierwszaki pokazały co potrafią, podczas wielkiego turnieju wiedzy i umiejętności. Powołana przez prowadzących uroczystość – komisja, złożona z dyrekcji szkoły, przedstawicieli rodziców, nauczycieli i uczniów, ukazywała widowni swą opinię za pomocą odpowiednich znaczków.

Jeśli widownia podzielała opinię komisji, wówczas nagradzała występujących gromkimi brawami. Braw nie brakowało, gdyż pierwszoklasiści swoim występem udowodnili, że potrafią kochać swoją ojczyznę, znają zasady bezpiecznego zachowania się na drodze, zasady kulturalnego zachowania oraz potrzebę wiedzy i szacunku do niej. Występy dzieci pełne były humoru, świetnych, aktorskich ról a przede wszystkim wspaniałego śpiewu i tańca. Po części artystycznej uczniowie przystąpili do uroczystego ślubowania , w obecności sztandaru szkoły. Dyrektor A.Kalisz symbolicznym ołówkiem pasował każdego pierwszoklasistę na ucznia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im.prof.A.Kosiby w Libuszy. Pani Dyrektor A.Kapusta wręczała dzieciom dyplomy i słodkie prezenty, na pamiątkę ich pasowania. Dzieci otrzymały również upominki od SKO i od starszych kolegów z MSU oraz słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.


„Szkoło, szkoło jak się masz,
jesteśmy już uczniami,
oto książka, zeszyt nasz
szkolny rok przed nami.”

M.Ś

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Friday the 21st. . Joomla 3.0 Template.