jezdze z glowa 2018Małopolski projekt nauki jazdy na nartach był skierowany do uczniów szkół podstawowych, nie umiejących jeździć na nartach, w którym to z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Libuszy uczestniczyło 24 uczniów. Uczestnicy pod okiem instruktorów zdobyli umiejętność i podstawy poprawnej techniki jazdy na nartach, zostali wyedukowani w zakresie bezpiecznego korzystania z tras i stoków narciarskich oraz nabyli nawyk jazdy w kasku. Zajęcia na nartach przyczyniły się również do poprawy kondycji i podniesienia ogólnej sprawności fizycznej uczniów. Na zakończenie każdy uczestnik został nagrodzony pamiątkowym dyplomem.

 

Aleksandra Niemiec

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Wednesday the 27th. . Joomla 3.0 Template.