pasownie 2018Miło nam poinformować, że 24.X.2018r do grona uczniów naszej szkoły zostały przyjęte dzieci z klas I. Uroczystość odbyła się w Domu Strażaka, w obecności Pana Dyrektora, rodziców, zaproszonych nauczycieli i uczniów klas drugich i trzecich. Na wstępie dzieci zaprezentowały przygotowany program artystyczny, a następnie złożyły ślubowanie, w którym przyrzekały na sztandar szkoły: dobrze się uczyć, dbać o honor szkoły i klasy, pomagać słabszym, słuchać rodziców i nauczycieli. Pan Dyrektor dotykając dzieci symbolicznym ołówkiem pasował je na uczniów naszej szkoły. Każde z nich otrzymało dyplom będący pamiątką, z tej uroczystości, a od starszych kolegów własnoręcznie wykonane przez nich zakładki. Po tych emocjach przyszedł czas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.


Wychowawczynie klas I

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Friday the 21st. . Joomla 3.0 Template.