rummikub 2019W rozgrywkach, które odbyły się 19 II 2019 w bibliotece szkolnej, wzięło udział 21 uczennic i uczniów z siedmiu klas szkoły podstawowej: IVb - Kinga Grębla; Va - Mikołaj Świerzowski; VIb - Witold Cynk; VIIa - Anita Drąg, Ewa Urzędowska, Gabriela Warchoł, Kamila Gryboś, Kamila Kieroń, Karolina Białoń, Natalia Tumidajewicz, Konstanty Galant, Maciej Trojanowicz, Marcin Gorzkowicz; VIIb - Aleksandra Grębla, Anna Marczyk, Julia Pijanowska, Krystian Grębla; VIIIa - Julia Szarowicz, Zofia Świerz, Marcin Kapanowski; VIIIb - Anna Szkaradek.


W eliminacjach każdy zawodnik musiał rozegrać cztery partie, przy stolikach przydzielanych dwukrotnie w drodze losowania. Za zwycięstwo zawodnik otrzymywał 4 punkty, za 2 miejsce - 2 punkty, a za 3 – 1 punkt.
Do półfinału weszło 12 graczy, z których najlepszy w eliminacjach był Witold Cynk z 4 zwycięstwami i 16 punktami. Kamila Gryboś zdobyła 12 punktów, Zofia Świerz i Julia Szarowicz - 11 punktów, Ewa Urzędowska, Maciej Trojanowicz, Aleksandra Grębla i Anna Szkaradek - po 10 punktów, Mikołaj Świerzowski i Konstanty Galant - 8 punktów, a Anita Drąg i Karolina Białoń – po 7 punktów.
Po emocjonujących i wyrównanych rozgrywkach wyłonieni zostali finaliści, którzy zdobyli po 6 dużych punków, czyli każdy z nich miał na swoim koncie 1 zwycięstwo i 1 drugie miejsce. Różnili się tylko liczbą zdobytych małych punktów. Karolina Białoń miała ich +121, Anita Drąg zdobyła +106, Konstanty Galant uzyskał +86, a Zofia Świerz zdobyła +14.
Finaliści rozegrali dwie partie, dzięki którym wyłoniono Mistrza Szkoły.

MISTRZ ZSP w Libuszy w Rummikub 2019 - ANITA DRĄG z klasy VIIa
I WICEMISTRZ - Konstanty Galant z klasy VIIa
II WICEMISTRZ – Karolina Białoń z klasy VIIa
III WICEMISTRZ - Zofia Świerz z klasy VIIIa

Wszyscy uczestnicy Mistrzostw otrzymali dyplomy i słodkie nagrody pocieszenia, czyli czekolady ufundowane przez Sklepik „Bankrut” i P. Renatę Gryboś. Natomiast finaliści dodatkowo zostali nagrodzeni gadżetami komputerowymi ufundowanymi przez Radę Rodziców.
Mam nadzieję, że na VII Mistrzostwach Szkoły w Rummikub w przyszłym roku spotkamy się w równie licznym gronie.
Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział!
Gratuluję zwycięzcom!

Mariola Mrozek

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Tuesday the 2nd. . Joomla 3.0 Template.