brd powiat 20193 kwietnia 2019 roku w hali Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Bieczu odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Celem Turnieju było podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej w szczególności poprzez: popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu oraz inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Turniej składał się z 3 etapów: rozwiązywania testu z przepisów ruchu drogowego, sprawdzania wiedzy z udzielania pomocy przedmedycznej oraz jazdy rowerem po rowerowym torze przeszkód.

W turnieju szkół podstawowych wzięły udział 4-osobowe drużyny (dwie dziewczynki i dwóch chłopców) reprezentujące szkoły podstawowe powiatu gorlickiego i trzyosobowe reprezentujace gimnazja. Po rozegraniu wszystkich konkurencji komisja sędziowska podliczyła wyniki współzawodnictwa.

Naszą szkołę reprezentowali:
a) w kategorii II
- Anna Przybyłowicz
- Marcin Kapanowski
- Dawid Maciejowski

Klasyfikacja drużynowo w kategorii II (ogólnie - najlepsza drużyna turnieju):
I - Szkoła Podstawowa nr 2 w Ropie (21 pkt)
II - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy (34 pkt)
III - Szkoła Podstawowa nr 1 w Ropie (37 pkt)
IV - Szkoła Podstawowa w Siedliskach (71 pkt)
V - Szkoła Podstawowa w Szalowej (72 pkt)
VI - Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieczu (74 pkt)

Warto dodać, że w kategorii test wiedzy I miejsce uzyskał Dawid Maciejowski a III miejsce Anna Przybyłowicz, w teście skrzyżowań ex aequo II miejsce uzyskała Anna Przybyłowiczi i Dawid Maciejowski, w kategorii rowerowy tor przeszkód ex aequo III miejsce zajęła Anna przybyłowicz i Dawid Maciejowski. Cała drużyna w konkurencji "Pierwsza pomoc przedmedyczna" zajęła 2 miejsce  uzyskując 19 pkt na 20 możliwych do zdobycia. Brawo!

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Monday the 16th. . Joomla 3.0 Template.