czyste powietrze 2019W ramach realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” przedszkolaki z grupy Biedronki wzięły udział w ekologicznych zajęciach edukacyjnych. Na początku dzieci otrzymały poruszający list od Pani Przyrody z apelem o pomoc i troskę dla środowiska. Następnie przedszkolaki na podstawie własnej wiedzy i doświadczeń, a także plansz demonstracyjnych omówiły rodzaje dymów oraz ich wpływ na otoczenie i zdrowie człowieka. Dzieci zgłaszały własne pomysły jak same mogą dbać o środowisko. Później wszystkie przedszkolaki wzięły udział w quizie ekologicznym pod koniec którego złożyły ekologiczną przysięgę. Na koniec zajęć dzieci wykonały pracę plastyczną ukazującą szkodliwy wpływ dymu tytoniowego na organizm człowieka.

 

A. Jantas

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Monday the 20th. . Joomla 3.0 Template.