Opłaty za korzystanie dziecka z:003


> 3 posiłków (+ II śniadanie) i całodziennego pobytu w przedszkolu, odpłatność za żywienie wynosi 4.00 zł, za każdy dzień pobytu dziecka + świadczenie wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego i realizowaną poza czasem przeznaczonym na jej realizację.


> 2 posiłków (+ II śniadanie) i pobytu w przedszkolu od rana do godziny 12.30, odpłatność za żywienie wynosi 3.30 zł, za każdy dzieci pobytu dziecka + świadczenie wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego i realizowaną poza czasem przeznaczonym na jej realizację.


> l posiłku ( + II śniadanie) i pobytu w przedszkolu od rana do godziny 11.50, odpłatność za żywienie wynosi 1.30 zł, za każdy dzień pobytu dziecka + świadczenie wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego i realizowaną poza czasem przeznaczonym na jej realizację.


Przedszkola prowadzone przez Gminę Biecz zapewniaja bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dzienne (tj. od godziny 8.00 - 13.00) polegającą na realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Opłata za dodatkowe świadczenia uzależniona jest od czasu pobytu dziecka w przedszkolu i wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Rodzice w karcie zgłoszenia do przedszkola deklarują dzienną liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń opiekuńczo - wychowawczych. Więcej szczegółowych informacji można przeczytać na stronie
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10613 Zwalnia się z opłaty rodziców, których dziecko uczęszczające do przedszkola posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Wednesday the 21st. . Joomla 3.0 Template.