podsum projek mały mis 2020Z wielką radością pragnę poinformować, że w związku ze zrealizowaniem wszystkich modułów ogólnopolskiego projektu czytelniczego „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, w roku szkolnym 2019/2020, nasze przedszkole otrzymało Certyfikat Wzorowej Placówki.

Celem projektu było rozwijanie czytelnictwa, włączenie rodziców w życie przedszkola - zachęcanie do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela, wprowadzenie dziecka w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną, przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, kształtowanie postaw patriotycznych dzieci oraz współpraca z nauczycielami z całej Polski.

 

Przedszkolaki z grupy „Misie” w I półroczu i „Krasnale” w II półroczu uczestniczyły w następujących akcjach zorganizowanych przez wychowawczynię:
03.10.2019 Rozpoczęcie projektu "Mały miś w świecie wielkiej literatury" w grupie „Misie”. Moduł - "Czytające przedszkolaki" oraz "Misiowy wolontariat".
09.10.2019 Udział w Międzynarodowym Spotkaniu Czytelniczym On-line "Witamy Panią Jesień"
15.10.2019 Tworzenie "Kodeksu dobrych praktyk czytelniczych" oraz "Misiowego regulaminu małego czytelnika"
29.10.2019 Spotkanie z nauczycielem historii.
19.11.2019 "Three little pigs" - realizacja modułu "Play with Teddy Bear".
26.11.2019 Udział w międzynarodowym spotkaniu czytelniczym online "Dzień Pluszowego Misia" z "Misiową Mamą" p. Anetą Konefał .
27.11.2019 Udział w międzynarodowym spotkaniu czytelniczym online "Dzień Pluszowego Misia" z przedstawicielami wydawnictwa MAC.
29.11.2019 Realizacja modułu "Mały Miś i prawa dziecka".
11.12.2019 "Bezpieczni z Małym Misiem" – przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, przechodzenia przez ulicę.
16.01.2020 „Z wizytą u babci Czerwonego Kapturka” – realizacja modułu „Bezpieczni z Małym Misiem” – zwrócenie uwagi na morał bajki – nie rozmawianie z nieznajomymi oraz słuchanie rodziców.
11.02.2020 "Z Kopciuszkiem idziemy na bal". Rozpoczęcie projektu "Mały miś w świecie wielkiej literatury" w grupie „Krasnale”. Moduł - "Czytające przedszkolaki".
26.02.2020 „Robimy zakupy” – realizacja modułu „Mali przedsiębiorcy”.
02.04.2020 „Dzień matematyki z Małym Misiem” – realizacja modułu „Zmisiowany Dzień Matematyki” (przesłanie materiałów rodzicom w trybie zdalnym).
Praca z modułami projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” wpisała się w zalecane sposoby i warunki realizacji podstawy programowej, a także pozwoliła na realizację wszystkich kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020, dotyczących przedszkoli.
Bardzo dziękuję wszystkim Rodzicom, którzy aktywnie włączyli się w nasze akcje czytelnicze (wypełniali wraz z dziećmi Dzienniczek Podróży Misia, czytali książki i przysyłali zdjęcia) oraz wolontariat (zbiórka nakrętek, zbiórka żywności w okresie świątecznym).
Zachęcam do obejrzenia fotorelacji z projektu w zakładce „Mały Miś w świecie wielkiej literatury – grupa Misie” http://www.zsplibusza.pl/galeria-prac

Paulina Załęska

There are no images in the gallery.

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Wednesday the 23rd. . Joomla 3.0 Template.