info2Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie wspólnie z sołtysem wsi Panem Łukaszem Magierą zachęcamy do zbiórki plastikowych zakrętek, których w naszych domach nie brakuje. Zbiórka nie wymaga nakładów finansowych, wielkiego zaangażowania, a jedynie dobrej woli i chęci. Wystarczy przynieść do szkoły zebrane nakrętki. Środki pozyskane z ich sprzedaży zostaną przeznaczone na organizację zabaw, obchody świąt oraz inne atrakcje dla dzieci z Libuszy. Celem tej akcji jest również wzbudzanie postaw prospołecznych wśród dzieci i młodzieży, zachęcenie ich do działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat możliwości recyklingu odpadów oraz wykorzystania surowców wtórnych. Uczeń /grupa przedszkolna, który/a uzbiera największą liczbę zakrętek otrzyma nagrodę.

Zatem do dzieła!

Zapraszamy do udziału w akcji uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej oraz grupy przedszkolne.

Szkolne koordynatorki akcji – Aneta Juruś i  Małgorzata Horowicz-Dusza

Ostateczny termin: 11.03.2021r.

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Sunday the 9th. . Joomla 3.0 Template.