info2Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Libuszy na podstawie Zarządzenia Nr 329/2021 Burmistrza Biecza z dnia 25 stycznia 2021 roku ogłasza rekrutację do Przedszkola oraz zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2021/2022 w okresie 1-19 marca 2021r. Wnioski dotyczące zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego dostępne są w sekretariacie szkoły i u kierownika przedszkola.
Wypełnione zgłoszenie rodziców/ opiekunów prawnych o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Sunday the 9th. . Joomla 3.0 Template.