akcja nakretki 2021Dnia 10 maja 2021 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Libuszy odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników za udział w konkursie „ Zbieramy plastikowe nakrętki”. Akcja, która miała na celu propagowanie dobrych praktyk ekologicznych przypadała na trudny czas pandemii i związanych z nią obostrzeń. Obecnie, gdy dzieci z klas I-III powróciły już do nauki stacjonarnej, można było dokonać radosnego wręczenia dyplomów i nagród.
Wyróżnienie w klasach I-III zdobyli: Julia Marczyk i Adam Ilasz, natomiast wśród grup przedszkolnych pierwsze miejsce zajęłagrupa Biedronek. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Każda z grup przedszkolnych otrzymała również upominek w postaci zabawek, które mają służyć wszystkim przedszkolakom.
Dziękujemy sponsorom nagród w wyżej wymienionym konkursie. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem pana Łukasza Magiery – Sołtysa naszej wioski za pomoc w organizacji akcji.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do kontynuowania zbiórki nakrętek oraz udziału w podobnych akcjach.

Małgorzata Horowicz-Dusza
Aneta Juruś

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Wednesday the 23rd. . Joomla 3.0 Template.