nie pal 2021Udało się! Pomimo bardzo trudnej sytuacji związanej z epidemią COVID 19, został zrealizowany program edukacji antynikotynowej- „Nie pal przy mnie, proszę”, który był adresowany do uczniów klas I-III SP oraz ich rodziców. Jego celem było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z czynnym i biernym paleniem tytoniu. W tym roku szkolnym program był realizowany wyłącznie w klasach III ze względu na utrudnione możliwości bezpośredniego kontaktu uczeń – nauczyciel.


Pierwsze zajęcia prowadzone były w formie zdalnej przy użyciu platformy Microsoft Teams. W związku z tym opracowane zostały dodatkowe materiały, tj. prezentacje:

1) CO TO JEST ZDROWIE?,

2) WPŁYW STANU ŚRODOWISKA NA ZDROWIE

3) ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY – RADY WIEWIÓRKI WIKI oraz

4) SZKODLIWOŚĆ PALENIA PAPIEROSÓW – wersja dla uczniów.

Oprócz tego w formie komputerowej przygotowane zostały krzyżówki, rebusy, kolorowanki dotyczące 5 omawianych tematów:
1) CO TO JEST ZDROWIE?
2) OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE?
3) CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?
4) CO ROBIĆ, GDY MOJE ŻYCIE JEST ZAGROŻONE?
5) NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ!


Zgodnie z zaleceniami zawartymi w poradniku programu „Nie pal przy mnie, proszę” uczniowie klas III poznali bohaterkę programu, czyli wiewiórkę Wiki, rozwiązywali zagadki, rebusy, układali przysłowia i powiedzenia dotyczące zdrowia a także samodzielnie tworzyli rymowanki o tematyce prozdrowotnej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje dotyczące tej tematyki i krótkie filmiki pozyskane z zasobów internetowych.
Przez cały czas trwania programu (pomimo nauczania zdalnego) na gazetkach ściennych w klasach oraz na korytarzach znajdowały się materiały informujące o aktualnie realizowanym temacie. W celu uatrakcyjnienia zajęć oraz usystematyzowania omawianych zagadnień przeprowadzone zostały dwa konkursy plastyczne: pierwszy na temat zdrowia i aktywnych form spędzania wolnego czasu pt.„Ruch to zdrowie” (prace plastyczne przesłane zostały w formie elektronicznej w związku z nauczaniem zdalnym, nagrody i dyplomy laureaci otrzymali po powrocie do szkoły oraz drugi pt. „Plakat antytytoniowy” - będący podsumowaniem działań w ramach programu, który zorganizowano 31 maja w dniu ŚWIATOWEGO DNIA BEZ PAPIEROSA. Zadaniem uczestników w tym konkursie było przygotowanie plakatu antytytoniowego mówiącego o zgubnych skutkach palenia papierosów. Warto podkreślić, że w opisanych konkursach wzięli udział wszyscy uczniowie klas III! Jest nam z tego powodu bardzo miło.


Omawiając tematy dotyczące zdrowia wychowawcy zadbali również o sprawność dzieci organizując różnorodne zabawy na śniegu w I półroczu i wiosną biegi z przeszkodami wiosną na szkolnym boisku. Uczniowie żywo i spontanicznie reagowali na propozycję wykonania niecodziennych zadań sprawnościowych. Mieli okazję poznać kilka nowych zabaw zespołowych, które z pewnością przydadzą się podczas wakacyjnych zabaw z kolegami lub rodziną.
W realizacji programu uczestniczyli pedagog, wychowawcy klas, uczniowie oraz ich rodzice. Dzieci uporządkowały i poszerzyły wiadomości na temat zdrowia i niebezpiecznych sytuacji, uświadomiono im, w jaki sposób sami mogą unikać szkodliwych substancji i sytuacji zagrażających zdrowiu. Wszystkie informacje dotyczące działań prozdrowotnych w ramach programu „Nie pal przy mnie, proszę” były umieszczane na bieżąco na stronie naszej szkoły.
W tym miejscu pragnę jeszcze bardzo serdecznie podziękować Wam Drodzy Uczniowie klas III za aktywny udział w zajęciach, okazywaną radość i entuzjazm oraz Waszym Rodzicom, że okazywali Wam wsparcie, pomagali w tworzeniu prac plastycznych i zachęcali do wysiłku związanego z różnymi zadaniami, ćwiczeniami wykonywanymi w ramach tegoż programu. Dziękuję serdecznie Wychowawcom klas, pani Agnieszce Pabis i pani Bożenie Pabis-Tawares za pomoc, życzliwość i rozwijające uwagi. Myślę, że w przyszłości nasza szkoła również chętnie przystąpi do tego programu. Profilaktyka uzależnień, dbałość o zdrowie, rozwój i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest jednym z kluczowych zadań naszej szkoły.

Szkolny koordynator programu Aneta Juruś.

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Friday the 30th. . Joomla 3.0 Template.