Drukuj
Kategoria: Archiwum 2014/2015
Odsłony: 7577

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła Caritas w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Libuszy


Zasadniczym celem powołania i działalności Szkolnego Koła Caritas jest organizowanie form pomocy dla dzieci i młodzieży najpierw na terenie naszej szkoły, a następnie poza nią oraz uczestniczenie w ogólnych działaniach Caritas.
Program działań ma na celu ukształtowanie w uczniach wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, kształtowanie współpracy integracji w czynieniu dobra. Uczy jak dobrze zagospodarować wolny czas, jak kształtować poprawną postawę chrześcijańską.
Grupa wolontariuszy liczy ok.50 osób. Są to gimnazjaliści niezwykle zaangażowani i odpowiedzialni. Mam nadzieję, że liczba tych osób z każdym rokiem będzie wzrastać i program będzie systematycznie rozszerzany.
Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach oraz możliwość zaangażowania się w życie społeczne.


Działania podjęte w roku szkolnym 2014/2015:

Przystąpienie do projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, w ramach którego podjęto następujące cele:
- pomoc w nauce uczniom słabym, z deficytami, mającymi problemy z opanowaniem podstawowych wiadomości i umiejętności,
- wskazanie aktywnego i twórczego sposobu spędzania wolnego czasu, jako alternatywy TV i komputera
- uwrażliwienie uczniów na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego,
- diagnoza konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie wsparcia,
- dostarczanie radości, pozytywnych emocji dzieciom z rodzin potrzebujących, osobom starszym, szerzenie idei wolontariatu,
- kształtowanie u wolontariuszy umiejętności współdziałania, pracy w grupie, odpowiedzialności za powierzone zadania,
- współdziałanie z organizacjami młodzieżowymi, Parafialnym Zespołem Caritas, stowarzyszeniami, fundacjami.

Działania zrealizowane:
1)Nawiązanie współpracy z Lokalnym Centrum Wolontariatu w Gorlicach. Identyfikacja osób potrzebujących pomocy na terenie powiatu gorlickiego.
2)Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem „Sprawne Smoki”.
3)Kontynuacja współpracy z fundacjami (PAH – Studnia dla Południa, Ośrodek Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya – Adopcja serca.
4)Kontynuacja współpracy z Samorządem Szkolnym, Parafialnym Zespołem Caritas.
5) Współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami. Zdiagnozowanie grupy
6) Modlitwa różańcowa w intencji chorych odmawiana w każdy piątek z pacjentami szpitala w Gorlicach.
7)Modlitwa różańcowa w intencji osób niepełnosprawnych, uzależnionych i w trudnej
sytuacji życiowej odmawiana z mieszkańcami Libuszy w kościele raz w tygodniu.
8)Koncert zespołu „La strada” dla samotnych, chorych, starszych.
9) Włączenie się do akcji „Żywy Pomnik Jana Pawła II” na stypendia dla zdolnych, ubogich dzieci.
10)Zbiórka produktów żywnościowych dla rodziny z Kobylanki w trudnej sytuacji losowej.
11) Zbiórka funduszy 1 listopada na rzecz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
12) Zbieranie funduszy na rzecz Pogotowia Opiekuńczego.
13) Przedstawienie mikołajkowe dla dzieci ubogich z parafii.
14)Kiermasz ozdób świątecznych.
15)„Wigilijny opłatek” - spotkanie opłatkowe dla członków Szkolnego Koła Caritas oraz zaproszenie uczniów w trudnej sytuacji życiowej. Integracja, wsparcie duchowe, możliwość rozmowy i miłego spędzenia wolnego czasu.
16) Odwiedziny chorych na oddziałach szpitala w Gorlicach i w Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach z okazji Dnia Chorego. Przekazanie upominków.
17) Bezpłatny udział w rekolekcjach dla dzieci zaburzonych emocjonalnie.