Kalendarium 2003/2004 

wrzesień - październik 2003

- Zamieściliśmy na stronach internetowych informacje o naszej szkole, pomysły dotyczące projektu i interesujące nas tematy. Odbieraliśmy pocztę i odpowiadaliśmy na każdy list.
- Nawiązaliśmy kontakt z Agencją Narodową celem uzyskania dokładnych informacji na temat terminów i wymagań dotyczących formalnej strony projektu.
- Na bieżąco sprawdzaliśmy strony internetowe Fundacji oraz staraliśmy się dotrzeć do przykładowych projektów.
- Dyskutowaliśmy z młodzieżą na temat korzyści płynących ze współpracy międzynarodowej szkół i badaliśmy zainteresowanie pracą nad projektem.

listopad - grudzień 2003

- Nawiązaliśmy stałe kontakty ze szkołami z Niemiec, Rumunii, Grecji i Włoch. W grudniu dołączyła szkoła z Hiszpanii.
- Drogą internetową przesłaliśmy pomysły dotyczące projektu.
- Odbyliśmy szkolenie "Współpraca międzynarodowa szkół w programach europejskich".
- Nawiązaliśmy kontakt z gimnazjum w Zagórzanach, które pracowało w projekcie Socrates - Comenius1.
- Opracowaliśmy wspólnie z młodzieżą dwa warianty projektu, które przesłaliśmy do zainteresowanych szkół.
- Zostały wymienione listy, w których dyrektorzy szkół zapewnili o poparciu dla działań związanych z projektem i chęci współpracy.
- Uczniowie wymienili krótkie listy (drogą internetową) z młodzieżą niemiecką i rumuńską.
- Młodzież zaangażowana w pracę nad projektem rozpoczęła zbieranie materiałów dotyczących krajów partnerskich. Wykonane zostały gazetki ścienne na temat krajów, z których pochodziły zaprzyjaźnione szkoły.
- Została zaplanowana wizyta studyjna w Hauptschule w Lenggries.
- Uczniowie wykonali i przesłali do szkół partnerskich kartki z życzeniami świątecznymi.
- Na bieżąco przesyłaliśmy drogą internetową nasze pomysły odnośnie powstającego projektu zaprzyjaźnionym szkołom, uwzględnialiśmy w pracy nad projektem ich propozycje.

styczeń -luty 2004

21 stycznia rozpoczęła się wizyta przygotowawcza. Naszą szkołę reprezentował Krzysztof. W wyniku spotkania nauczycieli ze szkół partnerskich projekt otrzymał ostateczny kształt i tytuł "Skorzystajmy z szansy, by się poznać". Zostały wypełnione wspólne strony formularza aplikacji. Na spotkaniu uzgodniono, że koordynatorem projektu na rok szkolny 2004/2005 będzie szkoła niemiecka.
Formularz aplikacji został uzupełniony o część polską i odesłany do Narodowej Agencji w Warszawie.
Informacje o projekcie zamieściliśmy w szkolnej gazetce "Expresik"
Na zebraniu Rady Pedagogicznej poinformowaliśmy o założeniach programu Socrates - Comenius i o naszych poczynaniach zmierzających do wdrożenia projektu.

maj 2004

- Otrzymaliśmy oficjalną informację, że nasz projekt został wstępnie zaakceptowany przez Agencję Narodową i przesłany celem weryfikacji do Komisji Międzynarodowej.
- Otrzymaliśmy informacje od zaprzyjaźnionych szkół - niestety, szkoła rumuńska nie otrzymała akceptacji swojej Agencji.

sierpień - wrzesień 2004

- Otrzymaliśmy zawiadomienie o pozwoleniu na realizację projektu w roku szkolnym 2004/05 oraz druki umowy.
- Została podpisana umowa, założone konto bankowe.
- Nasiliła się korespondencja pomiędzy szkołami partnerskimi.
- Przygotowaliśmy materiały szkoleniowe na temat naszego projektu do zaprezentowania na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
- Wzięliśmy udział w spotkaniu przedstawicieli szkół realizujących projekty w ramach programu Socrates - Comenius, które odbyło się w Krakowie.
- Zorganizowaliśmy 50 - godzinny kurs języka angielskiego - stopień podstawowy - dla chętnych nauczycieli z naszej szkoły.
- Rozpoczęliśmy przygotowania do wizyty roboczej nauczycieli szkół partnerskich, która odbyła się w dniach 14 - 20 listopada w naszej szkole.

listopad 2004

Miała miejsce wizyta robocza przedstawicieli szkół partnerskich w Polsce. Gościliśmy osiem osób, które przyjechały do nas z Włoch, Hiszpanii, Grecji i Niemiec.

 

Komentarze gości:

- Zawsze wierzyłam, że Polacy są przyjaznym narodem.
- Cieszymy się z wszystkiego co dla nas przygotowaliście, włożyliście w to dużo pracy.
- Wspaniały występ (Święto Szkoły)
- Nie znałam Polaków wcześniej. Zrobiliście na mnie dobre wrażenie. Cieszę się, że was poznałam.
- Spotkanie doskonale zorganizowane. Dziękuję za wszystko co dla nas zrobiliście. Cieszę się, że tu jestem.
- Bardzo dużo zrobiliście z uczniami. Są bardzo grzeczni. Występ był wspaniały. Dziękuję.

grudzień - styczeń 2004/2005

- Przygotowanie przez uczniów kartek z życzeniami świątecznymi i przesłanie ich do zaprzyjaźnionych szkół.
- Dalsza korespondencja pomiędzy młodzieżą.
- Aktualizacja gazetek ściennych .
- Przygotowanie i przesłanie do Agencji aplikacji na przedłużenie kontraktu.
- Przeprowadzenie i opracowanie ankiety badającej wiedzę i poglądy uczniów na temat państw zaprzyjaźnionych.

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Friday the 30th. . Joomla 3.0 Template.