logo

 

„Comenius” po raz drugi w Zespole Szkolno Przedszkolnym
w Libuszy

Zespół Szkolno Przedszkolny w Libuszy realizuje drugi już projekt w ramach europejskiego programu „Uczenie się przez całe życie” - Lifelong Learning Programme, Comenius - Partnerskie Projekty Szkół. Nawiązaliśmy współpracę zagraniczną z sześcioma szkołami. Nasi partnerzy to: 

  • RUMUNIA, PLOIEŞTI ŞCOALA « GRIGORE MOISIL » - koordynator projektu
  • ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO, OXFORD  WINDALE COMMUNITY PRIMARY SCHOOL
  • NIEMCY, SCHWALBACH GEORG-KERSCHENSTEINER-SCHULE
  • WŁOCHY, ENNA IV CIRCOLO DIDATTICO “F.P.NEGLIA”
  • TURCJA, ADANA MEHMET AKIF ILKÖGRETIM OKULU
  • ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO, ANDOVER VIGO JUNIOR SCHOOL

Podczas licznych dyskusji nad kształtem projektu, nauczyciele ze szkół zaprzyjaźnionych stwierdzili, że współczesna szkoła stawia dzieciom coraz większe wymagania, zapominając     o tym, że dziecko musi się bawić. Z drugiej strony dziecko musi umieć o wiele więcej, niż jego rówieśnicy kilkanaście lat temu. Postanowiliśmy połączyć zabawę z nauką wykorzystując Edutainment. Znaczenie tego pojęcia  dobrze oddaje powiedzenie „uczyć bawiąc”. Wskazuje ono zarazem odpowiednią hierarchię ważności. Pod pojęciem Edutainment  rozumiemy takie działania, których celem jest przede wszystkim edukacja, zaś forma rozrywki jest wyłącznie sposobem uatrakcyjnienia lub ukrycia przekazu o charakterze edukacyjnym. Nasze pomysły zawarliśmy w projekcie „Learn & Play”, który został wysoko oceniony przez Komisję Europejską  - projekt uzyskał 95 pkt na 100 możliwych i otrzymał kwotę dofinansowania 24 000 Euro, przyznaną  na realizację jego założeń w ciągu dwóch lat.

Projekt „Ucz się i baw” jest adresowany do uczniów szkoły podstawowej. Ma na celu odkrywanie nowych sposobów  poprawiających wyniki nauczania i zachowanie uczniów. Realizacja projektu pozwoli uczniowi zrozumieć, że w szkole jest nie tylko podmiotem poszukującym wiedzy, ale także bawiącym się dzieckiem. Nauczanie poprzez zabawę ułatwi przyswajanie wiedzy, przypomni tradycyjne zabawy i gry z krajów Europy. Uczniowie ze szkół partnerskich odkryją na nowo dawne gry i zabawy edukacyjne, wymyślą własne oraz zapoznają z nimi  rówieśników. Nauczyciele podzielą się doświadczeniami, jak wykorzystać zabawę jako metodę nauczania. Rodzice przypomną sobie gry i zabawy z dzieciństwa, pokażą dzieciom, jak się uczyć przez zabawę, spędzą z nimi więcej czasu, poprawią relacje rodzic – dziecko. Niezwykle ważne jest w projekcie doskonalenie umiejętności językowych uczniów. Nauczyciele Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Libuszy będą mogli uczestniczyć w 24 wyjazdach zagranicznych do  państw partnerskich, gdzie odbędą się  warsztaty i spotkania mające na celu ocenę podjętych działań, opracowanie innowacyjnych  rozwiązań, a jednocześnie poznanie organizacji i funkcjonowania szkół w krajach partnerskich. Pierwsza wizyta już się odbyła. W dniach 5 listopada – 10 listopada nauczyciele ze szkół zaprzyjaźnionych spotkali się w rumuńskiej szkole w Ploiesti. Było to spotkanie robocze, toteż harmonogram zajęć był bardzo bogaty. Nauczyciele zapoznali się z systemem edukacyjnym Rumunii, przedyskutowali raz jeszcze sposób realizacji poszczególnych zadań, uczestniczyli   w zajęciach rumuńskich uczniów i prowadzili je, ucząc rumuńskie dzieci narodowych gier  i zabaw.

Wizyta szkół partnerskich w Rumuni

Wizyta szkół partnerskich w Polsce

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Friday the 30th. . Joomla 3.0 Template.