W dniach 25. 03. – 30.03. 2011. odbyło się kolejne spotkanie robocze nauczycieli ze szkół partnerskich realizujących projekt „Ucz się i baw” w ramach europejskiego programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”. W Ennie na Sycylii dokonano podsumowania kolejnego etapu realizacji projektu, mającego na celu rozszerzenie umiejętności nauczycieli   w zakresie nauczania matematyki w szkole podstawowej. Zostały zaprezentowane zabawy i gry matematyczne, nauczyciele uczestniczyli w zajęciach szkolnych, dzielili się swoimi doświadczeniami i metodami pracy z dziećmi. Wypracowano poradnik dla rodziców, jak rozwijać w dziecku umiejętności matematyczne w różnych sytuacjach życiowych. Włoscy nauczyciele zapoznali gości z obowiązującym na Sycylii systemem edukacyjnym. Czas wolny poświęcono na poznawanie zabytków i kultury Sycylii. W spotkaniu wzięło udział 11 nauczycieli z Rumunii, 6 nauczycieli z Niemiec, 6 nauczycieli z Anglii, 6 nauczycieli z Polski oraz 1 nauczyciel z Turcji.

Obecnie nasza szkoła rozpoczęła pracę nad ostatnim tematem projektu. Jest nim nauczanie historii i geografii w szkole podstawowej. W związku z tym dzieci z klas objętych projektem pojadą 19 kwietnia do Krakowa, by wziąć udział w lekcji muzealnej na Wawelu, zwiedzić katedrę i wawelską kryptę – by „dotknąć historii” i uczyć się jej bez podręcznika.

 

Z wizytą w Oxfordzie – starym mieście młodych ludzi...

czyli o realizacji kolejnego etapu projektu  Comenius „Learn & Play”
w Zespole Szkolno-Przedszkolnymw Libuszy

              W dniach 23.06 – 28.06. 2011 odbyła się VI wizyta nauczycieli ze szkół partnerskich w ramach europejskiego projektu Comenius „Learn & Play” Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie”. W spotkaniu, które odbyło się w Windale Community Primary School, Oxford, wzięło udział 6 nauczycieli z Włoch, 5 nauczycieli z Niemiec, 11 nauczycieli z Rumunii, 2 nauczycieli z Turcji oraz 4 nauczycieli z Polski. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy reprezentowali – dyrektor Aleksander Kalisz, Ewelina Grądalska, Katarzyna Guzior i Maria Mikos.
              Głównym celem spotkania było podsumowanie realizacji ostatniego etapu projektu – nauczanie historii i geografii. Nauczyciele, biorący udział w spotkaniu zaprezentowali ciekawe materiały i projekty, a w ramach spotkań roboczych wymienili się doświadczeniami i pomysłami jak, w sposób ciekawy dla ucznia, nauczać historii i geografii. Zostaliśmy powitani zachwycającym programem artystycznym, przygotowanym przez angielskich uczniów i nauczycieli. W czasie spotkania został zaprezentowany system edukacyjny Anglii, angielscy nauczyciele przedstawili nam strukturę placówki a uczniowie zabrali nas na niezwykle ciekawy „spacer po szkole”. W trakcie pobytu uczestniczyliśmy w zajęciach szkolnych, dzięki którym mieliśmy szansę bliżej poznać angielskich uczniów i opowiedzieć im o swoim kraju i szkole. Zarówno angielscy nauczyciele, jak i uczniowie i ich rodzice bardzo serdecznie nas powitali, a w trakcie wizyty starali się przybliżyć nam kulturę i tradycje Anglii. W tym celu zorganizowali dla nas różne atrakcje oraz zaprosili na uroczysty obiad z tradycyjnymi angielskimi potrawami.
               Czas wolny został poświęcony na zwiedzanie Oxfordu – miasta, które kojarzy się ze znakomitą uczelnią, muzeami i wspaniałymi zabytkami architektonicznymi, które kryją w sobie ducha uniwersyteckiej swobody i tworzą niezwykłą atmosferę tego miejsca. Niesamowitym przeżyciem i wielką lekcją historii było zwiedzanie Londynu – jednego z najpiękniejszych i najciekawszych miejsc świata, miejsca, gdzie wprost roi się od rozmaitych atrakcji, na zwiedzanie, których nie starczyłoby pewnie i całego roku.
               Chociaż realizacja projektu dobiega końca pozostały nam liczne doświadczenia, ciekawe pomysły, zgromadzona wiedza i materiały, nawiązane kontakty z krajami partnerskimi, niezapomniane wrażenia i piękne wspomnienia.

Opracowanie: mgr Katarzyna Guzior
Szkolny Koordynator Projektu

 

KALENDARZ 2010/2011

Produkt finałowy, który powstał po I roku współpracy szkół partnerskich. Obejmuje okres od IX 2010 do VIII 2011. Zawiera opisy gier i zabaw, oraz fotografie wykonane podczas zajęć z dziećmi. Celem stworzenia kalendarza było zebranie i zademonstrowanie międzynarodowych gier i zabaw. Każda szkoła opracowała 2 strony kalendarza. Polskie strony to grudzień i czerwiec.

wersja do pobrania (ppt)

KALENDARZ 2001/2012

Produkt finałowy – powstał po I roku współpracy. Zawiera opisy gier i zabaw edukacyjnych wspierających pracę nauczycieli języka ojczystego i matematyki. Polskie strony to październik i kwiecień.

wersja do pobrania (ppt)

 

MINI-SLOWNIK I

Produkt ten zawiera słownictwo związane z zabawą i grami w językach wszystkich szkół partnerskich.

wersja do pobrania (pdf)

 

MINI-SŁOWMNIK II

Produkt ten zawiera słownictwo związane ze szkołą i przedmiotami w językach wszystkich szkół partnerskich.

wersja do pobrania (pdf)

 

„JAK UCZYĆ SIĘ Z DZIECKIEM MATEMATYKI?”

Poradnik dla rodziców, jak wykorzystać codzienne sytuacje do rozwijania umiejętności matematycznych dziecka. Produkt polski.

wersja do pobrania (pdf)

 

GRY I ZABAWY MATEMATYCZNE

Prezentacja zajęć matematycznych prowadzonych metodą gier i zabaw przez polskie nauczycielki. Film. Produkt polski. (dostępny w archiwum szkoły - p.Łukasz Stelmach)

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Friday the 30th. . Joomla 3.0 Template.