Projekt ,,Craftsmanship in Europe: past, present and future” rozpoczął się we wrześniu 2012 roku. Uczniowie zapoznali się z kulturą krajów partnerskich, wykonali plakaty tematyczne i prezentacje multimedialne. W dniach 26-30 listopada odbyło się spotkanie robocze nauczycieli ze szkół zaprzyjaźnionych. Miało ono na celu przydział zadań projektowych poszczególnym szkołom, omówienie wizyt młodzieży i terminów kolejnych spotkań.

Spotkanie odbyło się w niemieckiej szkole w Lenggries, miejscowości położonej u podnóża bawarskich Alp. Po zakończeniu prac związanych z projektem, uczestnicy mogli zwiedzać Monachium, urocze miasteczko Bad-Tolz oraz miejscową fabrykę papieru. Śledząc proces powstawania wysokiej jakości papieru dyskutowaliśmy o roli rzemiosła we współczesnej Europie i o tym, jak przygotować młodzież do wyboru atrakcyjnego wyboru. Już teraz cieszymy się na przyjazd młodzieży niemieckiej i hiszpańskiej. Wizyta odbędzie się w maju 2013 roku.

*******************************

comenius 2013W 2012 roku uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy rozpoczęli realizację projektu „Craftsmanship in Europe: past, present and future” /„Rzemiosło w Europie: wczoraj przeszłości, w teraźniejszości i w przyszłości”. Jest to trzeci w szkole projekt międzynarodowy. Jego zadaniem jest nie tylko zapoznawanie się z kulturą krajów partnerskich i doskonalenie umiejętności językowych, ale także uświadomienie uczniom różnorodnych zawodów i rzemiosł.

Nasi uczniowie rozwijają inicjatywę, poznają warunki pracy w różnych fabrykach. To pozwoli im dobrze wybrać swój zawód, zaś kreatywność i znajomość języków obcych pomoże im nie tylko zdobyć atrakcyjną pracę, ale stworzyć miejsca pracy.

Koordynatorką projektu jest p. Katarzyna Guzior. W zespole projektowym pracują p. Maria Mikos, p. Sabina Król i p. Jadwiga Przepióra.
Pierwsze spotkanie projektowe odbyło się w listopadzie 2012 roku w szkole koordynującej w Lenggries. W dniach 12-17 maja br. trwało drugie spotkanie robocze w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Libuszy. Do naszej szkoły przyjechała młodzież z Niemiec i Hiszpanii oraz opiekunowie - nauczyciele z zaprzyjaźnionych szkół. W sumie gościliśmy 6 nauczycieli i 11 uczniów. 
Po uroczystym powitaniu uczniowie zwiedzili szkołę, wzięli udział w zajęciach integracyjnych i warsztatach – wykonali gliniane naczynia, figurki i logo Comeniusa z masy solnej, uszyli lalkę, zaprojektowali strój ze zbędnych, aczkolwiek nadających się jeszcze do wykorzystania materiałów i zbudowali robota – maszynę przyszłości. W trakcie zajęć projektowych młodzież zaprezentowała rodzaje rzemiosła w swoich krajach a następnie przedyskutowała ich podobieństwa i różnice. Po prezentacjach uczniowie i nauczyciele wymienili się ciekawymi pomysłami na to jak kontynuować ginące zawody i rzemiosło.
Nasi goście zwiedzili Hutę Szkła w Krośnie, Wieliczkę, Kraków, skansen w Sanoku i Biecz. Wspaniała atmosfera panująca podczas spotkania sprawiła, że trudno się było rozstać. Podczas pożegnania zostały wręczone certyfikaty. Wzięła w nim udział p. Burmistrz Biecza – mgr Urszula Niemiec, która zawsze bardzo angażuje się i wspiera międzynarodowe inicjatywy szkoły. Wręczyła gościom pamiątkowe foldery o Bieczu oraz figurkę bieckiego mistrza sprawiedliwości – na szczęście. 
Obecnie nasi uczniowie przygotowują się do wyjazdu do Hiszpanii gdzie czekają na nich serdeczni przyjaciele. Jesteśmy przekonani, że nawiązane kontakty i znajomości będą się umacniać ze spotkania na spotkanie a możliwe że będą trwać dłużej niż czas realizacji projektu.


Opracowanie i zdjęcia:
Maria Mikos, Katarzyna Guzior


 

 

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Friday the 30th. . Joomla 3.0 Template.