info2ŚWIETLICA SZKOLNA zaprasza wszystkie „Świetliczaki” do udziału w konkursie plastycznym „MÓJ PRZYJACIEL MIŚ”

Cele konkursu:
* rozwijanie sprawności manualnych,
* zainteresowanie dzieci literaturą związaną z postacią Misia,
* kształcenie umiejętności wypowiadania się różnymi technikami plastycznymi.

Zasady uczestnictwa:
ETAP I: W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej, którzy do 20 listopada bieżącego roku dostarczą pracę plastyczną przedstawiającą wizerunek ulubionego misia (prawdziwego lub bajkowego). Prace należy wykonać na papierze technicznym (format A4,technika dowolna). *Można wykonać formę przestrzenną misia!
ETAP II: Spośród dostarczonych rysunków komisja konkursowa wybierze 10 najlepszych prac. Autorzy tych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i będą walczyć o tytuł „Misiowego kompana” oraz nagrodę książkową.

* Prace należy podpisać na odwrocie (imię, nazwisko, klasa). Wszystkie rysunki przechodzą na własność organizatorów konkursu.
Serdecznie zapraszamy!

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Monday the 21st. . Joomla 3.0 Template.