Godziny pracy świetlicy szkolnej:

Grupa I: 8:00 – 9:50

Grupa II: 11:00 – 16:00

W roku szkolnym 2015/16 opiekę nad uczniami przebywającymi w świetlicy sprawują nauczyciele: mgr Sławomir Wróbel,  mgr Aneta Juruś i mgr Joanna Stankowska.

           

Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:

• rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,

• używania pomocy dydaktycznych znajdujących się w  świetlicy,

• pomocy nauczyciela przy wykonywaniu pracy domowej.

Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do:

• regularnego uczestniczenia w zajęciach świetlicowych,

• grzecznego odnoszenia się do wychowawców i kolegów,

• dbania o estetyczny wygląd świetlicy,

• poszanowania sprzętu znajdującego się w świetlicy.

Przypominamy, aby zapisać dziecko do świetlicy należy wypełnić „Kartę zgłoszenia” (dostępna u wychowawców świetlicy lub na stronie internetowej szkoły)!

PEŁNY REGULAMIN ŚWIETLICY DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY!

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Monday the 21st. . Joomla 3.0 Template.