Organizacja pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2018/2019

Godziny pracy świetlicy szkolnej:codziennie 11:30 – 16:00

W roku szkolnym 2018/19 opiekę nad uczniami przebywającymi w świetlicy sprawuje mgr Sławomir Wróbel i mgr Aleksandra Niemiec. Głównym zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom po lekcjach w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Przebywają tutaj uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym oraz czekający na odbiór przez rodziców. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do: grzecznego odnoszenia się do wychowawców i kolegów,  dbania o estetyczny wygląd świetlicy,  poszanowania sprzętu znajdującego się w świetlicy.

Warunkiem przyjęcia do świetlicy jest wypełnienie "Karty zapisu" dostępnej u wychowawcy świetlicy lub na stronie internetowej szkoły. Prosimy o szczegółowe wypełnienie karty w szczególności informacji dotyczących odbioru dziecka po zajęciach.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem świetlicy szkolnej, który dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

 

 

********************************************************************

ARCHIWUM

******************************************************************** 

Organizacja pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2017/2018

Godziny pracy świetlicy szkolnej:

wtorek, czwartek 8:00 – 9:00

codziennie 11:30 – 16:00

W roku szkolnym 2017/18 opiekę nad uczniami przebywającymi w świetlicy sprawuje
mgr Sławomir Wróbel.

Warunkiem przyjęcia do świetlicy jest wypełnienie "Karty zapisu" dostępnej u wychowawcy świetlicy lub na stronie internetowej szkoły. Prosimy o szczegółowe wypełnienie karty w szczególności informacji dotyczących odbioru dziecka po zajęciach.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem świetlicy szkolnej, który dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

 

********************************************************************

ARCHIWUM

******************************************************************** 

Godziny pracy świetlicy szkolnej:

Grupa I: środa, czwartek 8:00 – 9:00

Grupa II: codziennie 11:30 – 16:00

W roku szkolnym 2016/17 opiekę nad uczniami przebywającymi w świetlicy sprawują nauczyciele: mgr Bożena Pabis i mgr Sławomir Wróbel.

Celem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej. Warunkiem uczęszczania do świetlicy jest wypełnienie "Karty zgłoszenia" dostępnej u wychowawców świetlicy lub na stronie internetowej szkoły. Regulamin świetlicy dostępny jest na stonie internetowej szkoły.

 ****************************************************************************************************************

W roku szkolnym 2015/16 opiekę nad uczniami przebywającymi w świetlicy sprawują nauczyciele: mgr Sławomir Wróbel,  mgr Aneta Juruś i mgr Joanna Stankowska.

           

Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:

• rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,

• używania pomocy dydaktycznych znajdujących się w  świetlicy,

• pomocy nauczyciela przy wykonywaniu pracy domowej.

 

Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do:

• regularnego uczestniczenia w zajęciach świetlicowych,

• grzecznego odnoszenia się do wychowawców i kolegów,

• dbania o estetyczny wygląd świetlicy,

• poszanowania sprzętu znajdującego się w świetlicy.

 

Przypominamy, aby zapisać dziecko do świetlicy należy wypełnić „Kartę zgłoszenia” (dostępna u wychowawców świetlicy lub na stronie internetowej szkoły)!

PEŁNY REGULAMIN ŚWIETLICY DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY!

 

 

 

********************************************************************

ARCHIWUM

******************************************************************** 

Godziny pracy świetlicy szkolnej:
 

GRUPA 
I - od godz. 8.00 – 9.00,

GRUPA II - pon.- pt. od godz. 11.00 – 16.00

                 

Wychowawcy – mgr Magdalena Stelmach, mgr Katarzyna Pabisz, mgr Sławomir Wróbel

Świetlica szkolna składa się z dwóch połączonych ze sobą sal, z których jedna dostosowana jest do zabaw ruchowych dzieci ( z dywanem, klockami), a druga do nauki i zajęć zorganizowanych (sale nr 48, 49 na 2 piętrze).

Głównym zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom po lekcjach w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych, jak również umożliwienie dzieciom wzbogacania swoich wiadomości, umiejętności i wszechstronnego rozwoju.

Przebywają tutaj uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym oraz czekający na odbiór przez rodziców. Zapisując dziecko na zajęcia świetlicowe, rodzice wypełniają na początku roku szkolnego Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej”.W trosce o bezpieczeństwo dzieci, rodzice zobowiązują się do wyrażenia pisemnej zgody na samodzielny powrót dziecka do domu oraz jego odbiór przez inne osoby niż rodzice.

           Zajęcia tematyczne realizowane są wg haseł tygodnia zawartych w planie pracy świetlicy. Dodatkowo raz w miesiącu wydawana jest gazetka "Świetliczek" z dodatkiem origami.

           We wrześniu ogłaszany jest całoroczny konkurs na "Złotego Świetlika", będący formą oceniania dzieci. Uczeń, który zbierze w ciągu roku najwięcej plusów za m.in. pracowitość, dobre zachowanie, aktywny udział w zajęciach otrzymuje tytuł "Złotego Świetlika", dyplom i nagrodę rzeczową. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem... także rodziców.

             W grupie I odbywają się zajęcia koła szachowego prowadzone przez p. Sławomira Wróbla, a w grupie II zajęcia koła origami prowadzone przez p. Magdalenę Stelmach.


Rozkład dnia:

 • 11.00 lub 11.30 – 12.30 - rozmowy wychowawcy z dziećmi, odrabianie zadań domowych, zabawy wg zainteresowań dzieci.
 • 12.30 – 12.40 - przygotowanie dzieci do wyjścia na autobus szkolny; ustawienie parami.
 • 12.50 - 13.10 - obiad w stołówce szkolnej.
 • 13.10 - 13.30 - gry i zabawy stolikowe wg zainteresowań dzieci.
 • 13.30 - 14.30 - zajęcia tematyczne prowadzone przez wychowawcę świetlicy (zajęcia związane z hasłem tygodnia).
 • 14.30 - 15.45 - gry stolikowe, zabawy ruchowe  przy muzyce, ping pong, czytanie bajki, nauka cicha, odpoczynek w świetlicy.
 • 15.45 – 16.00 - porządkowanie sali."Zabawa jest nauką,
 nauka jest zabawą.
Im więcej zabawy, tym więcej nauki"


Zabawa obok nauki jest podstawową farmą aktywności dziecka, dlatego w świetlicy dobierane są zabawy i gry wzbogacające wiadomości i umiejętności dzieci, angażujące emocjonalnie, dające możliwości i okazję do oceniania i wartościowania. Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, wypowiadania się, kształtują pamięć, uwagę, pobudzają fantazję i wyobraźnię, a także wyrabiają wrażliwość estetyczną i muzyczną. Gry i zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną dzieci.

W ramach pracy w świetlicy szkolnej realizowane są zajęcia z zakresu:

 • rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbkami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie),
 • doskonalące umiejętność samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela (czytanie bajek, wierszy, opowiadań, prasy dla dzieci),
 • wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, encyklopedii, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne),
 • kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi (rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy typu – dokończ zdanie, opowiedz co było dalej?),
 • kształtujące umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych),
 • ćwiczące umiejętność zapamiętywania fragmentów tekstu wiersza, piosenki (inscenizacje, zajęcia muzyczne),
 • wyzwalające ekspresję twórczą (pisanie bajek, opowiadań, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne),
 • zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiając koordynacje ruchową (gry i zabawy ruchowe w sali i boisku szkolnym),
 • relaksujące i wyciszające (relaks przy muzyce, oglądanie bajek, dowolne zabawy dzieci).

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Friday the 30th. . Joomla 3.0 Template.