Projekt "Z przedszkola w cyfrowy świat z programem Kidsmart IBM"


W październiku 2010r. nasze przedszkole przystąpiło do udziału w konkursie Programu Edukacji Wczesnoszkolenej IBM KidSmart patronat honorowy nad programem objęła
Pani Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej.

Realizatorzy projektu:

Projekt "Z przedszkola w cyfrowy świat z programem Kidsmart" jest realizowany na podstawie porozumienia pomiędzy Firmą IBM Polska Sp. z o.o. jako Inicjatorem oraz Społeczno-Oświatowym Stowarzyszeniem Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży jako jego operatorem.

Cele projektu:

* przygotowywanie dzieci do wejścia w "świat cyfrowy", do właściwego i bezpiecznego korzystania z komputera i oprogramowania edukacyjnego, dostosowanego do etapu przedszkolnego i wczesnoszkolnego,

* niwelowanie barier cyfrowego rozwoju dzieci ze środowisk o utrudnionym dostępie do technologii informacyjno-komunikacyjnych,

* rozwój umiejętności nauczycieli w zakresie posługiwania się ICT w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym, udostępnianie im skutecznych środków oraz wzorcowego oprogramowania,

* pobudzanie nowatorstwa i kreatywności nauczycieli w zakresie tworzenia projektów, koncepcji i aplikacji dydaktycznych opartych na technologii cyfrowej, sprzyjających wzbogacaniu informatycznych zasobów dydaktycznych.

Opis treści projektu:

Istota projektu polega na wykorzystaniu dotychczasowych doświadczeń "Programu Nauczania Początkowego KidSmart" firmy IBM jako komponentu bazowego w procesie przygotowania nauczycieli polskich edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do stosowania w pracy z dziećmi najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach projektu przekazywane są zestawy komputerowe, zaprojektowane specjalnie dla dzieci w wieku 3-7 lat do placówek prowadzących nauczanie początkowe i przedszkolne. Zestaw obejmuje komputer w kolorowej, bezpiecznej dla dzieci obudowie oraz oprogramowanie edukacyjne. Oprogramowanie IBM KidSmart wspiera program nauczania w zakresie podstaw matematyki, języka angielskiego oraz logicznego myślenia. Ponadto, poprzez wprowadzenie elementów nowoczesności zabawy, urozmaica i uatrakcyjnia zdobywanie nowych umiejętności. Uczestnicząc w programie, dzieci już we wczesnych latach uczą się jak racjonalnie i efektywnie korzystać z komputera oraz z elektronicznych zasobów wiedzy w procesie uczenia się.


W konkursie brało udział 679 przedszkoli z całej Polski, zakwalifikowało się 120 przedszkoli. W gronie zwycięzców znalazła się nasza placówka. Nauczyciele zostaną przeszkoleni na szkoleniu metodycznym w regionalnych placówkach doskonalenia. 

 

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Friday the 30th. . Joomla 3.0 Template.