„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - oto, ażeby bardziej był a nie tylko więcej miał (...), ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.”

Jan Paweł II

oferta5 minSzkoła kładzie nacisk na twórcze myślenie uczniów, umiejętność sprawnego zdobywania, gromadzenia i wykorzystywania informacji. Proces ten doskonalony jest poprzez metody aktywizujące stosowane przez nauczycieli – wykorzystywanie multimediów, warsztaty terenowe, liczne projekty, wycieczki edukacyjne. Przygotowuje również do życia w nowoczesnym społeczeństwie dbając o wysoki poziom nauczania języków obcych i informatyki.

 

Grono pedagogiczne gimnazjum składa się zarówno z ludzi młodych, jak i tych, którzy mają za sobą wiele lat rzetelnej pracy w szkole. Cechą wspólną naszych nauczycieli jest profesjonalizm i entuzjazm, z jakim podejmują zadania dydaktyczne i wychowawcze. Wysokie kwalifikacje oraz systematyczne poszerzanie kompetencji kadry nauczycielskiej zapewniają wysoki poziom kształcenia naszych uczniów.

 

Dużą wagę przywiązujemy do stałego kontaktu z rodzicami, dlatego w szkole  organizowane są dni otwarte, w czasie których rodzice mają możliwość rozmowy z nauczycielami, dzięki czemu są systematycznie informowani o postępach dzieci w nauce

P6101486Zespół Szkolno - Przedszkolny w Libuszy (w skład którego wchodzi: Przedszkole, Szkoła Podstawowa im. prof. Aleksandra Kosiby oraz Gimnazjum) jest placówką o bardzo długiej tradycji (historia szkoły). Szkoła jest budynkiem nowoczesnym, posiada pełnowymiarową halę sportową, 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,  sale lekcyjne wyposażone w rzutniki multimedialne oraz  tablice interaktywne, salę językową, bibliotekę z czytelnia multimedialną, nowy plac zabaw, świetlicę szkolną. W szkole działają organizacje: Klub Sportowy „Truchcik”, SK Caritas, SK PCK, SK Turystyczne. Uczniowie pracują w Samorządzie Szkolnym, Szkolnym Klubie Europejskim oraz kołach zainteresowań: językowych, wokalno-tanecznych, instrumentalnym, teatralnym, plastycznym, informatycznym, ekologicznym, bibliotecznym. Szkoła realizowała w latach 2003-2007 program Sokrates Comenius, współpracowała ze szkołą niemiecką, włoską, hiszpańską i gracką w ramach projektu „Skorzystajmy z szansy, by się poznać”. W latach 2009-2011 szkoła realizowała program Comenius  "Learn&play" współpracując z zagranicznymi szkołami z Włoch, Niemiec, Rumuni, Wielkiej Brytani i Turcji - bliższe informacje w zakładce Comenius. W szkole wydawane są pisemka uczniowskie: „Gazetka Smyka”, „Kulfon 2”. Co roku uczniowie przygotowują imprezy środowiskowe: „Jasełka Libuskie”, „Dzień Europejski”, Święto Szkoły, "Mam talent" i inne. P6101503W szkole realizowany jest program klas sportowych. Uczniowie odnoszą liczne sukcesy na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim w różnych dyscyplinach sportowych.


Długoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą zaowocowały stosowanym obecnie modelem pracy dydaktyczno-wychowawczej, który polega na:

 • Wspieraniu postaw poszukujących i twórczych w procesie zdobywania wiedzy  i umiejętności;
 • Wychowaniu w duchu tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka;
 • Budowaniu silnej więzi z tradycją regionalną i narodową, uwidaczniając jej głębokie europejskie korzenie;
 • Wspieraniu postaw poszukujących i twórczych w procesie zdobywania wiedzy  i umiejętności;
 • Budowaniu silnej więzi z tradycją regionalną i narodową, uwidaczniając jej głębokie europejskie korzenie;
 • Podmiotowym traktowaniu wszystkich wychowanków;
 • Stworzeniu przyjaznej i partnerskiej atmosfery służącej pracy, nauce i zabawie;
 • Wyrównywaniu szans edukacyjnych i kulturowych;
 • Ukazywaniu potrzeby stosowania na co dzień zasady „fair play”.
 • Zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

 P6012110

 Zespół Szkolno - Przedszkolny oferuje:

 • naukę dwóch języków obcych z podziałem na grupy w odpowiednio przygotowanej sali językowej,
 • naukę informatyki w dwóch nowocześnie wyposażonych salach komputerowych,
 • konsultacje przedmiotowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia kompensacyno-korekcyjne,
 • rozszerzone zajęcia pozalekcyjne, udział w projektach,
 • zajęcia lekcyjne prowadzone wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, np. przy użyciu tablicy interaktywnej, rzutników multimedialnych, programów komputerowych itp.
 • 2 próbne egzaminy gimnazjalne, próbny egzamin w klasie VI szkoły podstawowej oraz ogólnopolski test badań umiejętności w klasach III szkoły podstawowej,
 • zajęcia dydaktyczne prowadzone w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych,
 • bogaty księgozbiór biblioteki szkolnej,
 • czytelnię multimedialną,
 • dobrze wyposażoną świetlicę z pomieszczeniami do zabawy i cichej nauki,
 • pomoc pedagoga szkolnego,
 • zajęcia zawodoznawcze,
 • wycieczki, rajdy, wyjazdy na lodowisko, do kina, teatru, organizację zawodów sportowych w hali sportowej,
 • pomoc materialną, dożywianie,
 • dojazd z miejscowości do placówki.

 

 

 

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Friday the 30th. . Joomla 3.0 Template.