Organizacja pracy w przedszkolu w roku szkolnym 2020/21


Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.15 do 16.15. 

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, uczą się i bawią w 6 oddziałach przedszkolnych (w tym jedna grupa integracyjna).

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 8.00 - 13.00.
W przedszkolu we wszystkich grupach realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego "Zabawy z porami roku" dr Iwona Lewkowicz, dr Anna Tworkowska - Baraniuk. Przedszkolaki biorą udział w zajęciach z języka angielskiego i religii.

Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu:
- zajęcia rozwijające uzdolnienia,
- zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze,
- zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,
- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne,
- zajęcia o charakterze terapeutycznym,
- zajęcia logopedyczne.

W przedszkolu dzieci otrzymują trzy posiłki dziennie :
• śniadanie
• obiad
• podwieczorek
+ woda, soki

Aktualna stawka żywieniowa wynosi 5,00 zł (śniadania 1,50zł, obiady 2,50zł, podwieczorek 1zł).

W przedszkolu funkcjonuje dziennik elektroniczny.

Włączamy się w akcje: zbiórka zakrętek, „Góra grosza”, szlachetna paczka, akcję „Sprzątania Świata” i in.
Realizujemy projekty i programy ogólnopolskie m.in. ,,Cała Polska Czyta Dzieciom’’, „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Idź Ty lepiej koziołeczku….”, „Miś Bajkuś w krainie bajkoterapii”, 

Współpracujemy m.in.z biblioteką szkolną i Biblioteką Publiczną w Libuszy, Ochotniczą Strażą Pożarną w Libuszy, PPP w Bieczu, Kinem Farys w Bieczu, Ośrodkiem Zdrowia w Libuszy, GCK w Gorlicach.


003

 

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Friday the 30th. . Joomla 3.0 Template.