NASZA OFERTA

przedszkole oferta

Zapewniamy:
• Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną otwartą na potrzeby dziecka.
• Nowoczesne metody, sprawdzone formy pracy z dziećmi oparte na wypracowanej Koncepcji Pedagogicznej.
• Opiekę specjalistyczną (psycholog, logopeda)
• Życzliwą i miłą atmosferę.
• Zaangażowany w swoją pracę personel obsługowy.


Dzieciom:

• Smaczne domowe posiłki zgodne z zasadami zdrowego żywienia.
• Interesujące i różnorodne zajęcia edukacyjne i zabawy.
• Liczne imprezy, uroczystości przedszkolne, wyjścia i spotkania z ciekawymi ludźmi.
• Udział dzieci w konkursach, w przeglądach, spotkaniach i uroczystościach organizowanych
przez placówki i instytucje lokalne.
• Dobre i solidne przygotowanie dziecka do nauki w szkole.
• Ładne, estetyczne, bogato wyposażone sale zabaw, duży i bezpieczny plac zabaw.
• Zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb dziecka i zgodne z oczekiwaniami rodziców.
• Możliwość udziału w spotkaniach i zabawach integracyjnych dla nowych przedszkolaków i ich rodziców.


Rodzicom:
• Możliwość współdecydowania o sprawach przedszkola oraz podejmowania różnorodnych działań na rzecz dzieci i placówki.
• Bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dziecka.
• Pomoc i wsparcie rodziców w działaniach wychowawczych.
• Zajęcia i zabawy integracyjne z udziałem rodziców.

przedszkole oferta 1

Co jest dla nas ważne?
• dbamy o odpowiednie warunki dla harmonijnego rozwoju uczuć, myślenia, umiejętności społecznych
• fantazji i wyobraźni dziecięcej
• rozwijamy dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą
• wdrażamy do samodzielności, dbania o ład i porządek
• dbamy o bezpieczeństwo dzieci wpajając im zasady i przestrzegając ich
• wyrabiamy zwinność i sprawność ruchową
• rozwijamy umiejętność zgodnego współżycia i współdziałania w grupie
• kształtujemy podstawowe powinności moralne
• dostarczamy doświadczeń do nabywania umiejętności rozumienia, słuchania i mówienia
• kształtujemy umiejętności logicznego myślenia i zdobywania orientacji w zakresie podstawowych pojęć matematycznych
• kształtujemy wrażliwość muzyczną i plastyczną
• tworzymy warunki do poznawania i zdobywania wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
• ukazujemy piękno przyrody i uczymy dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych
• kształtujemy u dzieci poczucie przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej
• tworzymy warunki do osiągnięcia pełnej gotowości szkolnej

przedszkole oferta 2Zajęcia dodatkowe dla dzieci:
• zajęcia z logopedą
• zajęcia z psychologiem
• religia
• język angielski

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o:

• Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego

• "Zabawy z porami roku"- Program Wychowania Przedszkolnego, dr Iwona Lewkowicz, dr Anna Tworkowska-Baraniuk

 

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Friday the 30th. . Joomla 3.0 Template.