info12Konkurs dla uczniów klas I-III
Zapraszamy uczniów klas I-III i ich rodziców do wzięcia udziału w konkursie pn
„Koleżanko, kolego makulatura to dobry śmieć, korzyści z niego możesz mieć”.

Organizatorem konkursu jest Gmina Biecz.
Konkurs ma na celu rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Biecz poczucia odpowiedzialności za stan naszego środowiska.
Zbiórka makulatury odbywać się będzie w naszej szkole od 21 września 2020r. do 25 września 2020r.
Uczniowie przynoszą makulaturę do swoich sal lekcyjnych(gazety, kolorowe czasopisma, książki, zeszyty, zapisane lub wydrukowane kartki, opakowania papierowe, kartonowe, torby, ulotki. Makulatura ma być powiązana w paczki i zważona.
Trzech uczniów, którzy zbiorą największą liczbę kilogramów makulatury w naszej szkole otrzyma nagrody. Nagrody w konkursie zapewnia Gmina Biecz.
Rozstrzygnięcie konkursu 30 września 2020r.

Zachęcamy uczniów i rodziców do wzięcia udziału w konkursie i włączenia się do akcji.

koordynator konkursu: Justyna Rutana

info3Drodzy Rodzice, od 1 września 2020 r. nasze przedszkole rozpoczyna pracę z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dołożymy wszelkich starań, aby odbyło się to w bezpiecznej, spokojnej i przyjaznej dziecku atmosferze. Zapraszamy do uważnego śledzenia zaleceń MEN i GIS dotyczących obowiązujących procedur.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men


W przypadku zmian obostrzeń związanych z COVID 19, możliwe jest ograniczenie ilości dzieci w oddziale przedszkolnym o czym zostaną państwo poinformowani.

Będą funkcjonowały trzy wejścia dla rodziców i dzieci przedszkolnych:
- od strony hali sportowej wchodzą dzieci z grup Biedronki i Misie;
- główne wejście do Przedszkola – dzieci z grup Krasnale i Leśne Duszki;
- główne wejście do szkoły – dzieci z grup Skrzaty i Pszczółki.

M. Stelmach

info2

Libusza, dnia 25.08.2020r.

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Libuszy informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się dnia 01.09.2020r. (wtorek) bezpośrednio w szkole o godz. 8.00 w klasach wraz z wychowawcami.
Nie będzie w tym roku szkolnym inauguracji podczas wspólnego spotkania na hali sportowej oraz Mszy Świętej na rozpoczęcie roku szkolnego wspólnej dla całej szkoły. Uczniów przychodzących do szkoły obowiązują maseczki ochronne na twarz. Dowóz uczniów będzie się odbywał według dotychczasowego rozkładu, uczniów w autobusie obowiązują maseczki. Uczniowie przy wejściu do szkoły dezynfekują ręce i udają się do klas. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściami:
- główne: kl. I, II, III SP
- wejście do szatni: kl. III – V SP
- wejście przy Przedszkolu: kl. VI – VIII SP
Rodzice przyprowadzają dzieci do Przedszkola w maseczkach i przekazują je pod opiekę wychowawców grup.
Wszystkich dodatkowych informacji udzielą wychowawcy klas oraz personel szkoły i przedszkola.

podsum projek mały mis 2020Z wielką radością pragnę poinformować, że w związku ze zrealizowaniem wszystkich modułów ogólnopolskiego projektu czytelniczego „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, w roku szkolnym 2019/2020, nasze przedszkole otrzymało Certyfikat Wzorowej Placówki.

Celem projektu było rozwijanie czytelnictwa, włączenie rodziców w życie przedszkola - zachęcanie do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela, wprowadzenie dziecka w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną, przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, kształtowanie postaw patriotycznych dzieci oraz współpraca z nauczycielami z całej Polski.

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Wednesday the 23rd. . Joomla 3.0 Template.