Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Oferta przedszkola

Treść

oferta przedszkola - dzieci trzymają figurę zbudowaną z klocków

Zapewniamy:
• Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną otwartą na potrzeby dziecka.
• Nowoczesne metody, sprawdzone formy pracy z dziećmi oparte na wypracowanej Koncepcji Pedagogicznej.
• Opiekę specjalistyczną (psycholog, logopeda)
• Życzliwą i miłą atmosferę.
• Zaangażowany w swoją pracę personel obsługowy.

oferta przedszkola-  nauczycielka prezentuje plansze dydaktyczne siedzącym dzieciom
Dzieciom:
• Smaczne domowe posiłki zgodne z zasadami zdrowego żywienia.
• Interesujące i różnorodne zajęcia edukacyjne i zabawy.
• Liczne imprezy, uroczystości przedszkolne, wyjścia i spotkania z ciekawymi ludźmi.
• Udział dzieci w konkursach, w przeglądach, spotkaniach i uroczystościach organizowanych
przez placówki i instytucje lokalne.
• Dobre i solidne przygotowanie dziecka do nauki w szkole.
• Ładne, estetyczne, bogato wyposażone sale zabaw, duży i bezpieczny plac zabaw.
• Zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb dziecka i zgodne z oczekiwaniami rodziców.
• Możliwość udziału w spotkaniach i zabawach integracyjnych dla nowych przedszkolaków i ich rodziców.

oferta przedszkola - uśmiechające się dzieci rysują obrazki
Rodzicom:
• Możliwość współdecydowania o sprawach przedszkola oraz podejmowania różnorodnych działań na rzecz dzieci i placówki.
• Bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dziecka.
• Pomoc i wsparcie rodziców w działaniach wychowawczych.
• Zajęcia i zabawy integracyjne z udziałem rodziców.

Zajęcia dodatkowe dla dzieci:
• zajęcia z logopedą
• zajęcia z psychologiem
• religia
• język angielski

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o:
• Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego
 

306322