Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Scenariusze zajęć

Treść

Zdjęcie mapy Polski wyświetlane na interaktywnym monitorze. Na konturze Polski umieszczone są postacie ludzi.

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem narzędzi TIK w ramach realizacji programu „Aktywna tablica” dla uczennicy z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim (klasa1)

Temat zajęć: Majowe święta Prowadzący: Aneta Juruś Cele: - doskonalenie umiejętności mówienia, czytania i pisania, - kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, - rozwijanie zainteresowań symbolami narodowymi, - doskonalenie umiejętności wypowiadania się na okr

Uczeń obsługuje interaktywny program na monitorze dotykowym

Lekcja otwarta – Europejski Dzień Mózgu

LEKCJA OTWARTA – EUROPEJSKI DZIEŃ MÓZGU 17 marca 2022 roku uczniowie klasy 4a wzięli udział w intelektualnych zmaganiach z okazji Europejskiego Dnia Mózgu. Celem lekcji było zwrócenie uwagi na niezwykle ważną funkcję naszego mózgu. Dzięki niemu widzimy, s

255274