Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Ramowy rozkład dnia

Treść

6:15 - 7.00
- Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne, spontaniczne,
- rozmowy indywidualne z dziećmi na bliskie im tematy,
- Podział dzieci na grupy.

7:00 – 8:30
- schodzenie się dzieci cd z pozostałych grup,
- zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci,
- praca indywidualna lub w małych zespołach,
- zabawy integracyjne, dydaktyczne, tematyczne,
- ćwiczenia poranne.

8:30 – 9:15 Czynności sanitarno- higieniczne. Śniadanie (w zależności od grupy).

9:15 – 11:40
- zajęcia dydaktyczne będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego,
- rozwijanie różnorodnych form twórczości dzieci: działania muzyczne, plastyczne, ruchowe i werbalne,
- spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
- zajęcia indywidualne lub w małych grupach,
- teatrzyki, występy, koncerty.

11:40 - 12:15 Czynności sanitarno- higieniczne. Obiad (w zależnosci od grupy).

12:15 – 13:45
- Grupa młodsza – odpoczynek,
- grupa starsza – zajęcia o charakterze relaksacyjnym, zajęcia indywidualne lub w grupach
- zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

13:45 - 14:00 Czynności sanitarno- higieniczne. Podwieczorek.

14:00 - 16:15
- Wspólne zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem itp.
- prace porządkowe w sali, porządkowanie kącików zabaw,
- praca indywidualna z dziećmi lub w małych zespołach,
- swobodna działalność dzieci,
- zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
- rozchodzenie się dzieci.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana w godzinach od 8:00- 13:00.

ramowy rozkład dnia - dzieci rysują obrazki w czasie zajęć edukacyjnych

306249