Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Spotkania koordynatorów

Treść

Spotkanie nr 1

W dniu 22 lutego 2022 r. pani mgr Katarzyna Michalec uczestniczyła w pierwszym z trzech roboczych spotkań e-koordynatorów ze szkół Gminy Biecz biorących udział w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020–2024 „Aktywna tablica”. Podczas spotkania utworzony został zespół samokształceniowy uwzględniający uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na spotkaniu dokonano analizy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020r. w sprawie szczególnych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica”. Na stronie internetowej szkoły utworzona została zakładka „Aktywna tablica”, w której systematycznie zamieszczane były wybrane autorskie materiały lekcji z wykorzystaniem narzędzi TIK.

Spotkanie nr 2

Podczas drugiego spotkania w dniu 8 kwietnia 2022 r. nauczyciele wymienili poglądy, doświadczenia, podzielili się przykładami dobrych praktyk, scenariuszami zajęć oraz sposobami realizacji programu „Aktywna Tablica”. Omówiono narzędzia do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zakupionymi w ramach realizacji programu:

Spotkanie nr 3

W dniu 3 czerwca 2022 r. odbyło się ostatnie spotkanie międzyszkolnej sieci współpracy, którego celem było podsumowanie pracy sieci. Nauczyciele kolejny raz podzielili się przykładami dobrych praktyk, scenariuszami zajęć oraz sposobami realizacji programu „Aktywna Tablica”. Przeanalizowali zauważone efekty pracy oraz korzyści wynikające ze współpracy. Obecni nauczyciele zgodnie podkreślili, że zajęcia podczas, których wykorzystuje się narzędzia TIK sprzyjają uczeniu się, motywują uczniów do pracy, rozwijają twórcze myślenie, rozbudzają ciekawość oraz uczą samodzielności.

306284