Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Samorząd uczniowski

Treść

Logo Samorządu Uczniowskiego

*************************************************************************
Rok szkolny  
*************************************************************************

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej IV-VIII:

Przewodnicząca:
 
Zastępcy przewodniczącej: 
Sekretarz: 
Skarbnik: 


Opiekunowie Samorządu: Sabina Król, Elżbieta Pilch

 

Samorząd Uczniowski Klas Młodszych

Przewodnicząca: ...
Zastępca: ...

Rada Samorządu: Przewodniczący i zastępcy przewodniczących klas I - III
Członkowie: wszyscy uczniowie klas młodszych

Opiekun Samorządu:

 

 

275493