Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Kontakt

Treść

Logo kontakt - narysowane pocztówki

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Libuszy
Szkoła Podstawowa im. prof. A.Kosiby
Przedszkole im. prof. A.Kosiby
                                                                                                                                                                                                                
38-306 Libusza 679
tel 13 4475695
NIP 738-19-02-280

Od dnia 25 marca 2024 roku ulega zmianie adres e-mail ZSP w Libuszy. Korespondencję należy kierować na adres: sekretariat@zsplibusza.pl. Dotychczasowy adres e-mail będzie aktywny do 30 września 2024 roku.

275532