Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Rekrutacja

Treść

Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do Przedszkola w Libuszy na rok szkolny 2023/24.

27 marca br w głównym wejściu Przedszkola została wywieszona lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do Przedszkola na rok szkolny 2023/2024. 

Informujemy, że w terminie 27.03.-04.04.2023r. należy potwierdzić przez rodzica kandydata wolę przyjęcia do Przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

Wzór oświadczenia dostępny w sekretariacie szkoły, u kierownika przedszkola lub do pobrania poniżej, należy wypełnić i złożyć w wyznaczonym terminie.

Oświadczenie

5 kwietnia br. /środa/ zostanie podana do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola w Libuszy.

 

Rekrutacja do Przedszkola i zapisy do klasy I
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Libuszy na podstawie Zarządzenia Nr 609/2023 Burmistrza Biecza z dnia 26 stycznia 2023 roku ogłasza rekrutację do Przedszkola oraz zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2023/2024 w okresie 1-17 marca 2023r.
Wnioski dotyczące zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego dostępne są w sekretariacie szkoły i u kierownika przedszkola. 
Wypełnione zgłoszenie rodziców/opiekunów prawnych o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej należy złożyć w sekretariacie szkoły.

 

 

Rekrutacja do Przedszkola i zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Libuszy na podstawie Zarządzenia Nr 452/2022 Burmistrza Biecza z dnia 19 stycznia 2022 roku ogłasza rekrutację do Przedszkola oraz zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2022/2023 w okresie 1-18 marca 2022r.
Wnioski dotyczące zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego dostępne są w sekretariacie szkoły i u kierownika przedszkola
Wypełnione zgłoszenie rodziców/opiekunów prawnych o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej należy złożyć w sekretariacie szkoły.

242648