Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Rekrutacja

Treść

 

Rekrutacja do Przedszkola i zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Libuszy na podstawie Zarządzenia Nr 452/2022 Burmistrza Biecza z dnia 19 stycznia 2022 roku ogłasza rekrutację do Przedszkola oraz zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2022/2023 w okresie 1-18 marca 2022r.
Wnioski dotyczące zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego dostępne są w sekretariacie szkoły i u kierownika przedszkola
Wypełnione zgłoszenie rodziców/opiekunów prawnych o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej należy złożyć w sekretariacie szkoły.

104097