Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Podręczniki

Treść

PODRĘCZNIKI 

Bezpłatne zestawy podręczników, to znaczy podręczniki wypożyczane z biblioteki szkolnej i bezzwrotne ćwiczenia otrzymują uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej zgodnie ze szkolnym zestawem podręczników dla uczniów ZSP w Libuszy. 

Zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkoły podstawowej dokonuje szkoła z funduszy otrzymanych z dotacji celowej przekazanej przez MEN. Podręczniki są własnością Gminy Biecz jako organu prowadzącego szkołę i wypożyczane uczniom poprzez bibliotekę szkolną.  Przewidywany przez MEN okres użytkowania to trzy lata, w związku z czym muszą zostać odkupione podręczniki, które zdaniem szkoły nie będą się nadawały do użytku na skutek zużycia lub uszkodzenia. 

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. 

Informacje dotyczące wypożyczania i zwrotu podręczników oraz przekazywania materiałów ćwiczeniowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Libuszy znajdują się w:
- zarządzeniu nr 5/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy z dnia 1 września 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych,
- regulaminie biblioteki podręczników szkolnych.

255286