Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Podręczniki

Treść

PODRĘCZNIKI w roku szkolnym 2021/2022


W roku szkolnym 2021/2022 bezpłatne zestawy podręczników, to znaczy podręczniki wypożyczane z biblioteki szkolnej i bezzwrotne ćwiczenia otrzymują uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej zgodnie ze Szkolnym zestawem podręczników dla uczniów ZSP w Libuszy na rok szkolny 2021/ 2022.
Zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych dokonuje szkoła z funduszy otrzymanych z dotacji celowej przekazanej przez MEN. Podręczniki są własnością Gminy Biecz jako organu prowadzącego szkołę i wypożyczane uczniom poprzez bibliotekę szkolną. Przewidywany przez MEN okres użytkowania to trzy lata.
Podręczniki, które zdaniem szkoły nie będą się nadawały do użytku na skutek zużycia lub uszkodzenia muszą zostać odkupione. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej > www.men.gov.pl > „Co robimy” > „Podręczniki” > „Darmowe podręczniki”.
Informacje dotyczące wypożyczania i zwrotu podręczników oraz przekazywania materiałów ćwiczeniowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Libuszy znajdują się w:
ZARZĄDZENIU nr 17/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy z dnia 1 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych,
REGULAMINIE BIBLIOTEKI PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH.

58139